logo-image
ПРОЦЕДУРА Е-БРОНЮВАННЯ та ЗМІНИ ДО ПРОЦЕДУРИ БРОНЮВАННЯ

5 червня 2024 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 650 "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану" (далі — "Постанова № 650"), яка затверджує Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану  засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі — "Портал "Дія").

Також відповідні зміни торкнулись і Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76, зокрема, затверджених нею Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану та Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

I. Процедура електронного бронювання (е-бронювання)

Постанова № 650 передбачає бронювання за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання (далі — «списки»), через Портал "Дія".

Такі списки подаються через Портал "Дія" суб’єктами, які включені до Єдиного переліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для бронювання військовозобов’язаних (далі — "Єдиний перелік").

1. Порядок формування Єдиного переліку

1.1. Через Портал "Дія" Мінекономіки формує та веде Єдиний перелік для бронювання військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час які працюють або проходять службу:

 • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування (далі — "державні органи")
 • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період (далі — "підприємства")
 • на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (далі — "установи").

1.2. Передбачено наступний порядок формування Єдиного переліку: Мінекономіки вносить до Єдиного переліку державні органи; відповідний державний орган вносить до Єдиного переліку підприємства та установи. Таким чином, включення до Єдиного переліку здійснюється на підставі поданого Мінекономіки або державним органом повідомлення, яке, зокрема має містити відомості про підстави для бронювання військовозобов’язаних працівників відповідного державного органу, підприємства та установи, а саме:

 • дату прийняття і номер рішення ЦОВВ, що здійснює керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, СБУ, Мінстратегпрому про визначення підприємства критично важливим для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період; або
 • дату прийняття і номер рішення ЦОВВ, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації (військової адміністрації у разі її утворення) про визначення установи критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період або рішення МЗС, Мінреінтеграції, Секретаріату Кабінету Міністрів України або органів, які здійснюють управління державним майном, що забезпечує діяльність відповідно Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, про затвердження переліку таких установ.

1.3. У Єдиному переліку містяться такі відомості щодо підприємства, установи, що подає списки:

 • повне найменування
 • код згідно з ЄДРПОУ
 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника державного підприємства

2. Порядок е-бронювання

2.1. Керівник державного органу, підприємства, установи (що включені до Єдиного переліку) або уповноважена ним особа засобами Порталу "Дія" у довільній формі формує списки після проходження ідентифікації та автентифікації.

Під час формування списку з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі — "Реєстр військовозобов’язаних") шляхом електронної інформаційної взаємодії отримуються відомості щодо:

 • загальної кількості військовозобов’язаних в державному органі, на підприємстві, в установі
 • загальної кількості військовозобов’язаних в державному органі, на підприємстві, в установі, яким надана відстрочка та які переведені на спеціальний військовий облік

Керівник державного органу, підприємства, установи або уповноважена ним особа може подати заяву в електронній формі засобами Порталу "Дія" та отримати інформацію про військовозобов’язаних, яким надана відстрочка та які переведені на спеціальний військовий облік, що міститься в Реєстрі військовозобов’язаних.

У списку зазначаються відомості щодо:

- державного органу, підприємства, установи, а саме:

 • повне найменування та місцезнаходження
 • код згідно з ЄДРПОУ

та

- військовозобов’язаного, зокрема:

 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України
 • строк дії відстрочки

Формування списку засобами Порталу "Дія" завершується накладенням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису керівника державного органу, підприємства, установи або уповноваженої ним особи.

2.2. Сформований список перевіряється засобами Реєстру військовозобов’язаних з метою перевірки наявності особи в зазначеному Реєстрі. У разі позитивного результату перевірки засобами Реєстру військовозобов’язаних автоматично здійснюється переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки.

З моменту переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік він вважається заброньованим та йому надається відстрочка. Інформація про надання відстрочки відображається у військово-обліковому документі в електронній формі.

Військовозобов’язаний не підлягає бронюванню, про що керівнику державного органу, підприємства, установи повідомляється засобами Порталу "Дія", у разі:

 • відсутності відомостей про військовозобов’язаного у Реєстрі військовозобов’язаних
 • відсутності відомостей у Реєстрі військовозобов’язаних про перебування військовозобов’язаного у трудових відносинах з державним органом, підприємством, установою

2.3. За заявою працівника в електронній формі, поданою засобами Порталу "Дія", може формуватися витяг про бронювання військовозобов’язаного, який є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки. Такий витяг формується та надсилається засобами Порталу "Дія" в електронний кабінет користувача. Витяг повинен містити унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), який формується автоматично та зчитування якого забезпечує перевірку даних в Реєстрі військовозобов’язаних.

Окремим аспектом слід зазначити, що подання списку, та й загалом процедура бронювання засобами Порталу "Дія" здійснюється у разі наявності технічної можливості, тобто подання списків на бронювання у паперовій та/або електронній формі залишається можливим.

II. Зміни до Постанови КМУ від 27 січня 2023 р. № 76 щодо Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану

Постанова № 650 також передбачає зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, серед яких, зокрема, наступні:

 1. Змінено максимальні строки дії відстрочки, а саме, відтепер вони не можуть перевищувати:
 • строк дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, — для військовозобов’язаних, які працюють або проходять на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період
 • 12 місяців — для військовозобов’язаних, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період
 • строк договору (контракту) або строку, на який їх обрано (призначено), — для військовозобов’язаних, які працюють або проходять службу у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України

Для військовозобов’язаних, які працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, максимальний строк дії відстрочки залишився обмеженим строком проведення мобілізації.

Крім цього, всі перелічені вище категорії військовозобов’язаних тепер підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

 1. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, які є (і) критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, або є (іі) критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, не пізніше ніж протягом наступного дня після прийняття працівника на роботу, переміщення його з одного структурного підрозділу до іншого або переведення на іншу постійну посаду або роботу, звільнення, поновлення на роботі, тимчасове припинення/відновлення дії трудового договору подають Пенсійному фонду України відповідні відомості через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
 2. Розширено перелік підприємств, установ та організацій, на які не поширюється обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню; відтепер до таких віднесено:
 • спеціалізовані установи ООН, міжнародні судові органи, міжнародні та неурядові організації та установи членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України
 • підприємства, установи та організації, що забезпечують надання послуг і виконання робіт з експлуатації та комплексного обслуговування майна органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також здійснюють утримання і обслуговування об’єктів, які входять до державної системи запасних пунктів управління, які є критично важливими для функціонування національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період
 • установи та організації, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю, перелік яких затверджується Мінмолодьспортом
 1. В обґрунтуванні окрім інформації про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам, зазначається також інформація про проведення уточнення ними даних щодо перебування на військовому обліку відповідно до пункту 2 розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 11 квітня 2024 р. № 3633-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”.
 2. Відтепер, разом зі зарахуванням військовозобов'язаного на спеціальний облік, ТЦК та СП вносить відомості про надану відстрочку в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
 3. Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації у разі зміни посади військовозобов’язаного надсилають у триденний строк територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про такі зміни. При цьому витяг, який виданий за попередньою посадою, вилучають у військовозобов’язаного та надсилають разом з повідомленням, а витяг за новою посадою видають військовозобов’язаному.
 4. Розширено перелік підстав для анулювання відстрочки. Зокрема, тепер такі підстави включають також:
 • тимчасове припинення дії трудового договору військовозобов’язаного з підприємством
 • обґрунтоване подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;
 • надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
 • припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення - для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України.

Крім цього, передбачена раніше підстава – звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації – уточнена шляхом доповнення винятком, яким є випадок "звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації".

III. Зміни до Постанови КМУ від 27 січня 2023 р. № 76 щодо Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими

 1. Розширено перелік підприємств, установ та організацій, які можуть вважатись критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а саме, до останніх включено:
 • Дослідницьку службу Верховної Ради України, а також підприємства, установи та організації, що перебувають у сфері управління органів, які здійснюють управління державним майном, що забезпечує діяльність відповідно Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, згідно з переліками, затвердженими відповідними органами управління
 • підприємства протезно-ортопедичної галузі, що визначені Мінсоцполітики критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері соціального захисту населення, які безпосередньо здійснюють протезування/ортезування
 • Товариство Червоного Хреста України, інші українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, згідно з переліком, затвердженим Мінреінтеграції
 1. Доповнено перелік підприємств, установ та організацій, які можуть бути визнаними критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період лише за наявності відповідності двом (або більше) критеріям, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки. Тепер дане положення поширюється на підприємства, установи та організації, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та/або вантажів, перевізників міського електричного транспорту.
 2. Окреслено, які підприємства, установи та організації можуть бути визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань. Такими підприємствами можуть бути:
 • підприємства, установи та організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг на платній та/або безоплатній основі, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, включені до переліку, затвердженого Міноборони
 • підприємства, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб військових формувань (крім Збройних Сил), утворених відповідно до законів України, включені до переліків, затверджених центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво цими військовими формуваннями, СБУ, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги

Для визнання критичним за даною підставою, підприємство, установа, організація має:

 • здійснювати виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб військових формувань (крім Збройних Сил), утворених відповідно до законів України
 • бути включеним (-ою) до переліків, затверджених центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво цими військовими формуваннями, СБУ, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги
 • юридичні особи приватного права, установчі документи яких визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України від 5 липня 2012 р. № 5073-УІ "Про благодійну діяльність та благодійні організації", які здійснюють виробництво/закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, включені до переліку, затвердженого Міноборони

Для визнання критичним за даною підставою, підприємство має:

 • здійснювати виробництво/закупівлі товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, та відповідати критеріям, визначеним Міноборони
 • бути включеним до переліку, затвердженого Міноборони
 • підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних роботизованих систем та зовнішніх екіпажів безпілотних роботизованих систем, підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з радіоелектронної боротьби в інтересах сил безпеки та оборони України, підприємства, установи і організації, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з тактичної медицини в інтересах сил безпеки та оборони України, критерії щодо яких визначені наказом Міноборони.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радників Asters Юни Потьомкіної та Антона Сінцова.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти