logo-image
Декларування господарської діяльності під час воєнного стану

18 березня 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову №314 "Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану", яка визначає механізм подання суб'єктами господарювання декларацій для отримання дозволів та ліцензій в умовах воєнного стану.

Постанова №535 від 3 травня 2022 року вносить зміни та удосконалює зазначений механізм.

Відповідно до вказаної постанови у період воєнного стану суб'єкт господарювання набуває право на провадження господарської діяльності на підставі декларації про провадження господарської діяльності (далі – "декларація").

Декларація подається до органів ліцензування, дозвільних органів та суб’єктів надання публічних (електронних публічних) послуг (далі – "уповноважені органи") безоплатно та повинна містити такі відомості:

 • відомості про суб’єкта господарювання
 • відомості про фактичну адресу (адреси) провадження господарської діяльності
 • назва виду господарської діяльності/частини виду господарської діяльності, який провадиться суб’єктом господарювання, або інформація щодо змін, які вносяться до дозвільного документа
 • назва дозвільного документа на заміну якого подана декларація або до якого декларацією вносяться зміни (може стосуватись одночасно кількох документів)
 • відмітка про те, що суб’єкт господарювання ознайомлений з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отриманню документа дозвільного характеру, іншого результату надання публічної послуги, на заміну якого подана декларація, та зобов’язується їх виконувати

Подання вказаної декларації надає право здійснювати господарську діяльність без отримання дозвільних документів (документів дозвільного характеру, ліцензій або інших результатів надання публічних послуг), крім видів господарської діяльності, визначених в додатку 2 до Постанови, серед яких:

 

 • діяльність у сфері використання ядерної енергії
 • поводження з небезпечними відходами
 • діяльність у сфері надрокористування
 • перевезення радіоактивних матеріалів (міжнародне перевезення)
 • роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання
 • виконання певних видів робіт чи операцій на етапі експлуатації та закриття сховища для захоронення радіоактивних відходів
 • використання земель і водойм, розташованих у санітарно-захисній зоні ядерної установки, об’єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, уранового об’єкта
 • виробництво джерел іонізуючого випромінювання
 • переробка, зберігання радіоактивних відходів
 • переробка уранових руд
 • діяльність експлуатуючої організації на окремих етапах життєвого циклу ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів
 • спеціальне водокористування
 • оцінка впливу на довкілля
 • транскордонне перевезення небезпечних відходів
 • спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду
 • спеціальне використання лісових ресурсів
 • виконання підготовчих робіт, визначених будівельними нормами
 • виконання будівельних робіт на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
 • прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
 • виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об’єктах будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками
 • прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками
 • діяльність у сфері охорони культурної спадщини, вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей та ін.

Нагадаємо, що вичерпний перелік діяльності, яка підлягає ліцензуванню, визначений в Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності", а перелік дозвільних документів – в Законі України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

Декларація може бути подана на вибір:

 • в електронній формі – через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема Портал Дія (у разі подання декларації фізичною особою - підприємцем)
 • у паперовій формі – через центр надання адміністративних послуг з подальшою передачею уповноваженим органам засобами Порталу Дія. Після внесення інформації до Порталу Дія декларація повертається заявнику

Суб’єкти господарювання, які набули право на провадження господарської діяльності на підставі декларації, у разі відсутності відповідних дозвільних документів, не пізніше трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану повинні звернутись до уповноважених органів та отримати відповідні дозвільні документи відповідно до вимог законодавства, без зупинення (припинення) їх діяльності.

Строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру автоматично продовжуються на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування, а періодичні/чергові платежі за ними відстрочуються на зазначений строк.

До введення в експлуатацію системи подання декларацій через Портал Дія суб’єкти господарювання подають декларації до Міністерства економіки, яке забезпечує їх передачу до відповідних уповноважених органів (крім суб’єктів господарювання, що здійснюють охоронну діяльність і подають декларації до Міністерства внутрішніх справ).

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радника Asters Анжеліки Лівіцької та юриста Вікторії Курус.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти