logo-image
Фінансове стимулювання підвищення енергоефективності та застосування альтернативних джерел енергії

Питання стабільності у використанні енергії посідає чільне місце в енергетичній політиці України. Як в Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, так і у Програмі економічних реформ на період 2010 – 2014 років перехід на альтернативні джерела енергії та досягнення вищого рівня енергоефективності визначено пріоритетними напрямами розвитку галузі.

Перші стимули для впровадження заходів підвищення енергоефективності було запроваджено у 2008 році змінами до Закону про енергозбереження та до Закону про єдиний митний тариф, згідно з якими компаніям, які займаються розвитком та використанням енергозберігаючих технологій і альтернативних джерел енергії, надано цілу низку податкових пільг. Нещодавно прийнятий Податковий кодекс забезпечує значні стимули для компаній і трансакцій у цих галузях.

Податок на прибуток підприємств

Згідно з кодексом 80% прибутку, одержаного компанією від продажу товарів власного виробництва у межах митної території України, звільняються від податку на прибуток підприємств, що справляється за ставкою 23% , за умови, що товари входять до затвердженого урядом переліку. Загалом кодекс визначає наступні типи товарів, на які поширюється таке звільнення: обладнання для роботи з відновлювальними джерелами енергії; сировинні матеріали, обладнання і компоненти для виробництва відновлювальних видів енергії; енергоефективне обладнання, матеріали і товари, використання яких призводить до більш ефективного і контрольованого використання палива та енергетичних ресурсів; прилади для вимірювання, контролю та експлуатації паливно-енергетичних ресурсів; та обладнання для виробництва альтернативних видів палива.

Крім цього, кодексом звільнено 50% всіх прибутків, отриманих від впровадження заходів та проектів, пов'язаних з енергоефективністю. Для виконання кваліфікаційних вимог щодо такого звільнення компанію, яка здійснює таку діяльність, має бути зареєстровано у спеціальному реєстрі компаній, агентств та організацій, які займаються використанням, розвитком та впровадженням енергоефективних заходів та проектів.

Ці заходи стимулювання діють впродовж п'яти років, починаючи з першого року, в якому було отримано прибуток від процесу виробництва, пов'язаного з енергоефективністю. Крім цього, загальне звільнення від оподаткування на період до 1 січня 2020 року поширюватиметься на: прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива; прибуток, отриманий від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії з використанням біологічних видів палива; та прибуток виробників від продажу машин та енергетичних установок для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів, які споживають біологічні види палива, що були вироблені на території України.

Енергетичні компанії звільняються від податку на прибуток підприємств при продажу електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року.

Податок на додану вартість

Імпорт наступних товарів загалом звільнено від ПДВ, що справляється за ставкою 20%: обладнання, що працює на відновлювальних джерелах енергії; енергоефективне обладнання і матеріали; прилади для вимірювання, контролю та експлуатації паливно-енергетичних ресурсів; обладнання і матеріали для виробництва альтернативних видів палива або виробництва енергії з альтернативних джерел; та матеріали, обладнання і компоненти, необхідні для виробництва: обладнання, що працює на відновлювальних джерелах енергії; сировинних матеріалів, обладнання і компонентів для виробництва альтернативних видів палива або виробництва енергії з альтернативних джерел; енергоефективного обладнання і матеріалів; товарів, використання яких призводить до більш ефективного і контрольованого використання палива та енергетичних ресурсів; та приладів для вимірювання, контролю та експлуатації паливно-енергетичних ресурсів.

Кодекс надає також тимчасове звільнення від ПДВ, що діє до 1 січня 2019 року, для операцій з: постачання на територію України машин та устаткування, визначеного у Законі про альтернативні види палива; імпорту устаткування і машин для будівництва та реконструкції підприємств, що виготовляють біопаливо і транспортні засоби, що споживають біопаливо; та імпорту транспортних засобів, що споживають біопаливо.

Однак такі звільнення від сплати імпортного мита діють лише у випадку, якщо такі товари не виробляються і не мають аналогів в Україні.

Податок на землю

Виробники електроенергії з відновлювальних джерел одержали 75% знижку на податок на землю.

Коментар

Зарано говорити про те, чи такі стимули допоможуть Україні у довгостроковій перспективі досягти вищого рівня енергоефективності і меншої залежності від традиційних видів палива. Однак зелені тарифи, заходи митного та податкового стимулювання мають сприяти оцінці іноземними інвесторами України як країни зі сприятливим інвестиційним потенціалом.


Будь ласка, направляйте свої запитання

Ярославу Петрову
юристу
yaroslav.petrov@asterslaw.com

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти