logo-image
Нововведення у правилах декларування особистого майна в Україні

18 жовтня 2019 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" №140-IX (далі - "Закон №140"). Цей закон істотно посилює антикорупційні важелі, наявні в Законі України "Про запобігання корупції" (далі - "Закон про корупцію").

Перш за все, законодавець дещо відкоригував перелік осіб, на яких поширюється Закон про корупцію. В нього були додані окремі категорії посадовців, зокрема деякі посадові особи НБУ, особи, які займають посади патронатної служби (крім тих, що виконують обов'язки на громадських засадах), посадові особи господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Звертаємо увагу, що суттєво розширено зміст поняття "близькі особи", а поняття "члени сім'ї" переглянуте таким чином, що воно зараз включає дітей суб'єкта декларування до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб'єктом. У сукупності це ускладнить завдання суб'єктів декларування під час подання декларації, через необхідність отримання, перевірки та включення до декларації більшої кількості даних.

Також оновлені вимоги до процедури декларування та перелік майна, що декларується. Зміни, вочевидь, покликані виправити ті недоліки та проблемні ситуації, які було виявлено за минулі роки декларування відповідно до вимог Закону про корупцію. Зауважимо, що відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону № 140 ці зміни вводяться в дію з 01.01.2020.

Слід звернути увагу, що до об’єктів, які підлягають декларуванню, віднесено також трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї, а також належні суб'єкту декларування або членам його сім'ї криптовалюти. При цьому, Закон про корупцію не дає визначення поняття "криптовалюта", а з огляду на відсутність його також в інших законах України, вбачається, що це створює простір для різночитань та спірних ситуацій. 

Вважаємо, що з прийняттям Закону №140 система антикорупційного декларування стає суттєво більш складною та рекомендуємо суб'єктам декларування заздалегідь ознайомитися із новими положеннями Закону про корупцію з метою уникнення проблем під час періодичного декларування. 

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера Олександра Онуфрієнка та старшого юриста Миколи Мельничука.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти