logo-image
Нові податкові консультації

Нещодавно Державна податкова служба України (ДПСУ) оприлюднила ряд податкових консультацій з інтерпретацією деяких норм податкового законодавства. Вказані консультації стосуються багатьох податкових питань. Деякі висновки податкових органів наводимо нижче:

Податок на прибуток

1. Формування витрат по операціях з фізичними особами - підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування

Починаючи з 1 січня 2012 року, будь-які витрати, понесені платниками податку у зв'язку із придбанням товарів (робіт/послуг) у фізичних осіб - підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, можуть включатися до складу витрат, за умови, що вони пов'язані із господарською діяльністю платника податку. Нагадаємо, що раніше такі суми було заборонено відносити до складу витрат. (Наказ ДПСУ №121 від 15 лютого 2012 року)

2. Податковий облік роялті

За загальним правилом, виплачені суми роялті у податковому обліку відносяться до так званих "інших витрат" платника податку. Тим не менше, у випадку, якщо такі виплати можна безпосередньо віднести до певних товарів/послуг, то такі витрати повинні враховуватися у складі собівартості виробленої продукції чи наданих послуг. Іншими словами, ДПСУ наголосила, що у разі, якщо роялті відноситься до "інших" витрат, то такі витрати визнаються в тому ж податковому періоді, в якому вони були понесені. Якщо ж такі витрати включаються до складу собівартості, то витрати можна буде визнати лише в періоді, коли платник податку отримає дохід від продажу відповідних товарів чи наданих послуг. (Наказ ДПСУ №122 від 15 лютого 2012 року)

3. Витрати на оплату маркетингових та рекламних послуг

ДПСУ роз'яснила, що мотиваційні виплати, спрямовані на стимулювання збуту продукції (премії, бонуси, інші заохочувальні платежі) включаються до складу витрат платника податку за умови, що вони безпосередньо пов'язані із його господарською діяльністю. Такі маркетингові та рекламні витрати повинні бути належним чином документально підтверджені для доведення їхнього зв'язку із господарською діяльністю платника податків. (Наказ ДПСУ №123 від 15 лютого 2012 року)

4. Визначення курсових різниць

Курсові різниці за заборгованістю в іноземній валюті, яка виникла до 1 квітня 2011 року та залишилась непогашеною на цю дату, перераховуються відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Балансова вартість такої заборгованості визначається за офіційним курсом Національного банку України станом на 31 березня 2011 року. (Наказ ДПСУ №120 від 15 лютого 2012 року)

Податок на додану вартість (ПДВ)

5. Податкові накладні

Податкові органи висловили свою позицію стосовно різних аспектів адміністрування ПДВ. Тим не менше, головною тезою було те, що податкові накладні, які дають право на формування податкового кредиту у звітному податковому періоду (місяці) і отримані платником податків із запізненням (тобто, у наступних звітних періодах) є дійсними та дають право на податковий кредит у наступних звітних періодах за умови, що: (і) від дати їхньої виписки пройшло менше 365 днів та (іі) платник податків надасть документальне підтвердження такого запізнення. (Наказ ДПСУ №127 від 16 лютого 2012 року)

6. Коригування податкового кредиту/зобов'язань

Податкові органи надали роз'яснення стосовно коригування податкового кредиту та/чи зобов'язань у випадку так званого "умовного постачання"* товарів/послуг. На думку ДПСУ, уточнюючий розрахунок може бути поданий лише за один звітний період, в той час як уточнюючі розрахунки за різні податкові періоди повинні подаватися окремо за кожен період. (Наказ ДПСУ №128 від 16 лютого 2012 року)

7. Пропорційний розподіл податкового кредиту

Податкова консультація роз'яснює механізм перерахунку податкового кредиту, що був попередньо задекларований при придбанні товарів/послуг, якщо такі товари/послуги почали одночасно використовуватися у оподатковуваних і неоподатковуваних ПДВ операціях. Такий пропорційний розподіл податкового кредиту повинен здійснюватися один раз на рік на основі відповідного коефіцієнту (частки), який самостійно обчислюється платником податку. (Наказ ДПСУ №129 від 16 лютого 2012 року)


* "Умовне постачання" полягає не у фактичному постачанні товарів/послуг, а є суто технічним коригуванням (нарахуванням податкових зобов'язань з ПДВ) у податковому обліку платника податків за наявності певних умов (наприклад, анулювання ПДВ реєстрації, використання товарів у звільнених від ПДВ операціях та ін.).


Для одержання додаткової інформації звертайтесь, будь ласка,
до керуючого партнера Олексія Дідковського,
радника Олексія Хомякова або старшого юриста Костянтина Соляра

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти