logo-image
Вимоги з подання звітності довірчих власників та адміністраторів трастів в Україні

ВСТУП

Раніше цього року Податковий кодекс України зазнав суттєвих змін через прийняття Закону № 2970-IX. Цей законодавчий акт імплементує міжнародний стандарт автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки (CRS) у податкове законодавство України. У рамках цих ширших змін, закон встановлює окремі положення, що стосуються довірчих власників та адміністраторів трастів.

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ?

Закон встановлює кілька важливих вимог до трастів, довірчими власниками яких або управління якими здійснюють резиденти України.

Звітування. Фізичні та юридичні особи – резиденти України, які здійснюють управління діяльністю, активами або майном трасту або виконують обов'язки адміністратора трасту, зобов'язані повідомляти податкові органи про укладення та припинення договору щодо управління або адміністрування трасту. Повідомлення про укладення або припинення договорів щодо управління або адміністрування трасту має бути подано до контролюючого органу протягом 30 календарних днів з дня укладення або припинення договору. Проте, в рамках перехідних правил перше повідомлення довірчих власників або адміністраторів трастів про укладення або припинення відповідних договорів має бути подано протягом 180 календарних днів з дати завершення воєнного стану, встановленого 24 лютого 2022 року.

Обов'язки з документування та обліку. Довірчі власники та адміністратори трастів зобов'язані зберігати та підтримувати ряд записів, фінансових звітів та документів:

  • зберігати та надавати на запит відомості про засновників, довірчого власника, захисників (за наявності), вигодоодержувачів та будь-яких інших фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками трасту
  • підтримувати в актуальному стані відомості про всіх кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності трасту та надавати ці відомості на запит податкових органів протягом 10 календарних днів з дати отримання такого запиту
  • зберігати та надавати окрему фінансову звітність трасту та документи, які підтверджують фінансові дані

Положення про документацію та переклад. Довірчі власники та адміністратори трастів зобов'язані забезпечити надання контролюючому органу засвідчених копій документів із перекладом українською мовою на запит протягом 30 календарних днів. Утім документи англійською мовою не потребують українського перекладу. Ці документи повинні зберігатися протягом не менше 1825 днів після звітного періоду, до якого вони відносяться, або після припинення трасту або відповідного договору, в залежності від того, яка з подій настає раніше.

Фінансова звітність. Фінансова звітність трасту має відповідати вимогам законодавства, яке регулює діяльність трасту. Якщо таке законодавство не встановлює вимог щодо фінансової звітності трасту, управителі або адміністратори повинні забезпечити підготовку окремої фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів.

ПРИМІТКА ДЛЯ ДОВІРЧИХ ВЛАСНИКІВ ТА БЕНЕФІЦІАРІВ

Вимоги закону застосовуються незалежно від того, чи вважається траст контрольованою іноземною компанією згідно з українським законодавством. Тобто, будь-який траст із резидентом України в якості довірчого власника або адміністратора підпадає під дію цих положень. Довірчі власники та адміністратори трастів, які є громадянами України, повинні бути особливо уважними, щоб уникнути випадкового визнання їх податковими резидентами. Якщо не надано доказів, що свідчать про протилежне, податкові органи України часто за замовчуванням вважають всіх громадян України податковими резидентами.

Довірчі власники та адміністратори трастів зобов'язані повідомляти контролюючий орган про управління або адміністрування трасту. Важливо розуміти два ключових аспекти:

  • Термін "договір" є досить об'ємним поняттям. Договір може бути оформлений односторінковою трастовою декларацією, окремими положеннями змішаного договору, повноцінним письмовим договором. Крім того, договірні відносини можуть виникати з певних дій або усних домовленостей.
  • Визначальним є зміст (суть) положень договору, а не його назва. Зміст та дійсний намір договірних положень мають важливе значення.

Тому рекомендується, щоб зацікавлені сторони докладно переглянули свої поточні відносини та угоди для того, щоб ідентифікувати договори, які можуть підпадати під дію розглянутих положень законодавства.

САНКЦІЇ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ

Податкові органи України отримали повноваження накладати штрафи за недотримання вимог:

  • Недотримання вимог щодо повідомлення. Неповідомлення про укладення або про припинення договору щодо управління або адміністрування трасту в установлені строки у 2023 році призведе до штрафу в розмірі 33 500 грн (близько 870 євро).
  • Неповне звітування. Неподання або подання не в повному обсязі фінансової звітності, копій первинних документів та іншої інформації щодо трасту на запит у 2023 році призведе до штрафу в розмірі 67 000 грн (близько 1 740 євро).

Розмір штрафів визначається на основі встановленої в Україні мінімальної заробітної плати та тому може змінюватися щорічно. Сплата штрафів не звільняє відповідного довірчого власника або адміністратора трасту від обов'язку подання необхідної інформації або документів.

Якщо вам потрібно більше інформації, будь ласка, звертайтеся до старшого юриста Asters Павла Шовака та юристки Олени Міцкан.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти