logo-image
Національний банк роз'яснив, що платежі українських поручителів потребують індивідуальної ліцензії у разі, якщо платіж здійснюється на користь нерезидента

15 листопада 2010 Національний банк України (далі "НБУ") надіслав комерційним банкам України офіційне роз'яснення (далі "Роз'яснення") про ліцензування валютних операцій щодо видачі українськими резидентами гарантій та поручительств за зобов'язаннями третіх осіб перед кредиторами-нерезидентами.

Роз'яснення стосується як договорів гарантій, так і договорів поруки. У Роз'ясненні НБУ висловив позицію, що для здійснення платежу українським поручителем (який не є банком або фінансовою установою) нерезиденту-кредитору потрібна індивідуальна ліцензія НБУ.

В той же час НБУ пояснив, що банки мають право здійснювати платежі в якості гаранта або поручителя іноземним кредиторам без індивідуальної ліцензії. Небанківські фінансові установи також не потребують індивідуальної ліцензії на такі операції, якщо вони мають генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Історична довідка

На протязі кількох років НБУ видавав листи окремим особам та банкам, пояснюючи, що індивідуальні ліцензії на платежі за договорами поруки не потрібні навіть тим українським резидентам, які не є банками або фінансовими установами.

Однак ці індивідуальні листи не мали статусу офіційних роз'яснень. Роз'яснення від 15.11.2010 р. має загальний характер і воно, як бачимо, вирішило це питання протилежним чином. Варто очікувати, що банки на практиці застосовуватимуть нове Роз'яснення до платежів як за договорами поруки, укладеними після дати Роз'яснення, так і за договорами поруки укладеними до виходу цього нового Роз'яснення.

Практичні наслідки

Нагадаємо, що протягом 2010 р. усі випуски єврооблігацій українськими компаніями нефінансового сектору були здійснені на основі поручительств. Поручительства на загальну суму більш ніж 1.5 млрд. доларів США надавались інституційним інвесторам-покупцям єврооблігацій українськими дочірніми підприємствами емітентів - зареєстрованих в країнах ЄС холдингових компаній найбільших українських промислових і сільськогосподарських груп, таких як ДТЕК, Метінвест, МХП і Авангард.

Нова позиція НБУ, викладена в Роз'ясненні, у поєднанні з практичними вимогами до отримання індивідуальних ліцензій створює значні бар'єри для видачі порук українськими поручителями, що не є банками чи фінустановами.

Мабуть, найважливішим бар'єром є те, що за чинними правилами індивідуальну ліцензію може бути видано лише на строк до 90 днів. Це означає, що у більшості випадків ліцензію не може бути видано на майбутнє у час підписання договору поруки. Ліцензію необхідно отримувати, коли за договором поруки потрібно здійснити платіж. Це, звичайно, робить поруку непривабливим способом забезпечення зобов'язань для іноземного кредитора, оскільки платіж ставиться в залежність від отримання ліцензії і це робить перспективу платежу дуже непевною.

Процедура отримання ліцензії

НБУ розглядає заяви про видачу індивідуальних ліцензій протягом 30 днів, а у разі, якщо НБУ запитує додаткові документи — протягом 14 днів з моменту подання таких документів.

НБУ може відмовити у видачі ліцензії лише з підстав, які входять до вичерпного переліку передбаченого Положенням затвердженим постановою Правління НБУ від 17 червня 2004 р. № 266 (далі "Положення"). Однак ці підстави на практиці надають НБУ значний обсяг дискреційних повноважень у вирішенні питання про те, чи буде видано ліцензію.

Крім того, в рамках процедури видачі індивідуальної ліцензії, НБУ повідомляє про заяву у відділ по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та СБУ. Негативний висновок МВС або СБУ є підставою для відмови у видачі індивідуальної ліцензії.


Будь ласка, направляйте свої запитання

Армену Хачатуряну
старшому партнеру
armen.khachaturyan@asterslaw.com

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти