logo-image
Україна спрощує ведення діяльності в сфері нафтогазової галузі

1 березня 2018 року Верховна Рада України ухвалила законопроект № 3096-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі" ("Законопроект"), який чекає на підпис Президента.

Запропоновані зміни спрямовані на вдосконалення процедури надання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт та робіт з будівництва, технічного обслуговування об’єктів трубопровідного транспорту та інших дозвільних процедур нафтогазовидобувної галузі.

Земля

Законопроект дозволяє використовувати механізм сервітуту для будівництва об’єктів нафтогазовидобування і трубопровідного транспорту без зміни цільового призначення земельних ділянок. Пропонується також вдосконалити чинну практику землевідведення, забезпечивши неперервність розробки родовища. Нафтогазовидобувачам надається право після завершення дослідно-промислової розробки родовищ використовувати земельні ділянки на підставі договору з власником землі або за погодженням із землекористувачем на період до зміни цільового призначення і оформлення документів на право користування відповідними земельними ділянками (наразі компанії зобов'язані зупиняти видобуток на період оформлення документів).

Виключення об’єктів нафтогазовидобування з переліку об’єктів містобудівної діяльності

Скасовується необхідність реєстрації нафтогазових свердловин як об’єктів містобудування із присвоєнням їм адреси - процедури, що на сьогоднішній день може тривати більше року.

Дослідно-промислова розробка родовищ нафти і газу

Законопроект надає дозвіл вводити родовище або окремий поклад в дослідно-промислову розробку шляхом подання надрокористувачем протоколу затвердження проекту дослідно-промислової розробки родовища (покладу) Державній службі геології та надр України. Відповідно, усувається необхідність отримання окремих дозволів на таке введення.

Розпорядження геологічною інформацією

Важливими для інвесторів є зміни, які уповноважують надрокористувачів розпоряджатися геологічною інформацією, яка належить їм на правах власності, самостійно, без погодження з органами державної влади та місцевого самоврядування.

Скасування гірничого відводу

З метою дерегуляції дозвільних процедур запропоновані зміни до Кодексу України про надра та інших нормативно-правових актів, які скасовують необхідність отримання гірничого відводу, функції якого дублюються з функціями спеціальних дозволів на видобування корисних копалин.

Кінець монополії ДКЗ

Крім того, Законопроект розширює коло суб’єктів, які можуть проводити геолого-економічну оцінку запасів нафти і газу, шляхом позбавлення Державної комісії України по запасах корисних копалин виключного права на такі роботи. Такі зміни дозволять у майбутньому імплементувати в Україні міжнародно прийняту систему оцінки запасів вуглеводнів (SPE-PRMS), а також дадуть можливість впровадити ринкові механізми в процесі оцінки запасів.

Через застарілу і трудомістку систему регулювання енергетична галузь України не може досягти свого потенційного рівня розвитку та бажаних обсягів видобутку нафти і газу. Законопроект спрямований на спрощення бюрократичних процедур отримання права на землекористування для підприємств нафтогазового комплексу, запобігання негативним економічним наслідкам, зумовленим недосконалістю порядку надання земельних ділянок під будівництво об’єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин. Як результат, впровадження змін допоможе оптимізувати витрати підприємств галузі при проведенні розвідувальних робіт та робіт з будівництва, технічного обслуговування об’єктів трубопровідного транспорту та збільшити обсяги нафти і газу власного видобутку, що, в свою чергу, сприятиме залученню значних інвестицій.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера Ярослава Петрова та старшого юриста Марти Галабали.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти