logo-image
Україна підписала Багатосторонню конвенцію щодо імплементації у податкові конвенції заходів протидії BEPS

23 липня 2018 року Україна підписала Багатосторонню конвенцію щодо імплементації в податкові конвенції заходів протидії розмиванню бази оподаткування та виведення прибутків з-під оподаткування (BEPS) ("Конвенція"). Підписання Конвенції є важливим кроком в імплементації Україною Програми розширеного співробітництва з питань протидії BEPS. Україна приєдналася до цієї програми в листопаді 2016 року та взяла на себе зобов'язання впровадити мінімальні 4 кроки плану протидії BEPS. Приєднання до Конвенції передбачає імплементацію двох із цих кроків, а саме:

(i) Протидія зловживанням при застосуванні податкових конвенцій; та

(ii) Удосконалення механізмів вирішення спорів щодо застосування податкових конвенцій.

Передбачається, що Конвенція внесе зміни до податкових конвенцій України, доповнивши їх, зокрема, такими положеннями:

  • Тест основної мети, який полягає у неможливості отримання переваг податкової конвенції, якщо вони є однією з основних цілей структури або транзакції;
  • Удосконалені правила оподаткування прибутків від відчуження компаній із нерухомим майном. Згідно з оновленими правилами Україна матиме право оподатковувати прибуток від відчуження акцій та "подібних" прав, якщо вартість таких акцій чи прав в будь-який момент за останній рік була прямо або опосередковано сформована на більше ніж 50% за рахунок нерухомого майна в Україні. При цьому до "подібних" прав можуть відноситися, наприклад, права участі в партнерстві чи права вигодонабувача (бенефіціара) за трастовими договорами;
  • Комплексні правила протидії штучному уникненню постійного представництва, зокрема, у випадках, коли українська компанія начебто діє як незалежна особа, але фактично діє виключно на користь одного нерезидента або пов'язаної групи нерезидентів; та
  • Більш ефективний механізм вирішення спорів у застосуванні державами положень податкових конвенцій. Оновлена процедура взаємного погодження дозволятиме платникам податків звертатися за вирішенням спору не лише до держави своєї податкової резидентності чи громадянства, але й до держави-джерела доходу.

Конвенція набере чинності після її ратифікації Україною та іншими державами. Однак, зважаючи на можливий вплив Конвенції на оподаткування українського бізнесу, рекомендується переглянути наявні структури та договори на предмет їх відповідності майбутнім змінам.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера Костянтина Соляра та старшого юриста Павла Шовака.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти