logo-image
Україна здійснює нові заходи, спрямовані на запровадження в національному законодавстві концепції "ескроу"

Постановою № 133 від 18 грудня 2017 року, Національний банк України запровадив правила відкриття та обслуговування українськими банками рахунків типу "ескроу". Відповідні правила слугуватимуть регуляторним підґрунтям для імплементації змін, внесених до Цивільного кодексу України 23 березня 2017 року, які передбачають можливість відкриття "ескроу"-рахунків банками для своїх клієнтів.

Постанова № 133 встановлює порядок здійснення перевірки банками своїх клієнтів, які звертаються за відкриттям "ескроу"-рахунків, та визначає види операцій, що можуть здійснюватися з їх використанням. Зокрема, кошти клієнтів та третіх осіб, які зараховуються на "ескроу"-рахунок, можуть бути списані з нього лише в наступних випадках:

  • з метою здійснення переказу/ готівкової виплати бенефіціару(ам) після виконання умов, встановлених договором щодо відповідного рахунку, або поверненню власнику рахунку відповідно до умов договору;
  • сплати банку рахунку комісійних за його обслуговування.

За загальним правилом, звернення стягнення на кошти, які знаходяться на "ескроу"-рахунку, забороняється, окрім таких випадків:

  • за зобов'язаннями банку, в якому відкрито рахунок, на суму грошових коштів на рахунку, яку банк має право утримати як винагороду станом на дату звернення стягнення;
  • в разі набуття кредиторами володільця рахунка або бенефіціара права вимоги до банку щодо сплати/повернення коштів на рахунку.

В цілому, зазначені зміни є гарним прикладом реформ у вітчизняному банківському секторі та спрямовані на стимулювання українських компаній на перехід під час проведення транзакцій від іноземних "ексроу"-агентів до місцевих банків.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера Ірини Поканай та радника Габріела Асланяна.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти