logo-image
Парламент України прийняв Закон "Про стратегічну екологічну оцінку", який буде введено в дію 12 жовтня 2018 року

20 березня 2018 року Парламент України прийняв Закон "Про стратегічну екологічну оцінку", № 2354-VIII (надалі "Закон").  Закон буде введено в дію 12 жовтня 2018 року. 

Серед багатьох положень Закону, ним передбачено одне положення, яке значним чином вплине на будівельну активність в Україні. Зокрема, Законом передбачено положення щодо обов'язкового громадського обговорення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, зокрема: генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів територій в частині стратегічної екологічної оцінки (надалі – "СЕО"). 

СЕО має проводитися для проектів з сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об'єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об'єктів природно – заповідного фонду та екологічної мережі. 

Замовником СЕО будуть виступати органи місцевого самоврядування або органи державної влади. При чому, у замовника є обов'язок забезпечити: 

1) оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров'я населення;

2) оприлюднення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, пояснювальної записки, розділу "Охорона навколишнього природного середовища", звіту про СЕО  на своїх офіційних веб-сайтах;

3) проведення реєстрації, розгляду та врахування пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні;

4) проведення громадських слухань щодо проектів містобудівної документації на місцевому рівні;

5) узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками містобудівної документації на місцевому рівні через погоджувальну комісію;

6) оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні. 

Закон передбачає, що оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації на місцевому рівні здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах замовників містобудівної документації. 

Оскільки ряд положень Закону є не досить чіткими, Міністерство екології та природних ресурсів, вже підготувало методичні роз'яснення щодо реалізації положень Закону. Методичні роз'яснення розміщенні за посиланням - https://menr.gov.ua/files/docs/nakazy/2018/nakaz_296.pdf (надалі – "Методичні роз'яснення"). 

Згідно Методичних роз'яснень за результатами громадських обговорень СЕО має бути підготовлена довідка щодо громадських обговорень СЕО та протокол громадських слухань. 

Відповідно до Закону, замовник СЕО зобов'язаний протягом 5 робочих днів з дня затвердження містобудівної документації розмістити на своєму офіційному веб-сайті затверджену містобудівну документацію, довідку про  консультації та довідку про громадське обговорення і письмово повідомляє про це Мінприроди. Після цього процедура вважатиметься завершеною. 

Можемо констатувати, що вказаний Закон фактично призведе до більш тривалої розробки та схвалення містобудівної документації (в тому числі і детальних планів територій), і, у зв'язку з цим, призведе до більш тривалих часових витрат у проектах будівництва. 

Для більш детальної інформації, будь – ласка, звертайтеся до радника Asters Анжеліки Лівіцької.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти