logo-image
Торгово-промислова палата України зазначила про істотну зміну обставин по сільськогосподарським договорам

28 жовтня 2020 р. у листі № 2990/1.2 ТПП висловила свою позицію з приводу ситуації на аграрному ринку, пов'язаної із посухою та втратами урожаю 2020 р., та вказала на істотну зміну обставин умов договорів (hardship), які сільхозвиробники уклали з контрагентами під урожай 2020 р.

При цьому, учасникам аграрного ринку варто враховувати наступні особливості законодавчого регулювання істотних змін обставин.

1.Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися суттєво, тобто настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

2. Зміна обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, передбачає одночасну наявність наступних умов:

(1)    в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

(2)    зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

(3)    виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

(4)    із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

3. Істотна зміна обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, не є форс-мажорними обставинами, відповідно, не передбачає можливість невиконання зобов’язань за договором та не призводить до звільнення від відповідальності за їх невиконання.

4. Істотна зміна обставин може підтверджуватися висновком регіональної торгово-промислової палати.

5. Істотна зміна обставин може бути підставою для зміни або розірвання договору, в тому числі, в судовому порядку, проте судова практика з даного питання не є остаточно сформованою.

ТПП прийшла до висновку, що поточна ситуація на аграрному ринку не свідчить про наявність форс-мажорних обставин. Натомість має місце істотна зміна обставин, яка не звільняє від обов'язку виконання зобов'язань за договорами, проте може бути підставою для зміни або розірвання таких договорів.

Ми відстежуємо статус реалізації ініціатив ТПП та судову практику з даного питання і будемо інформувати щодо подальшого розвитку подій.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до партнера Вадима Самойленка та радника Антона Сінцова.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти