logo-image
Потенційна лібералізація відносин щодо надрокористування
Автор: Ярослав Петров
Джерело: Джерело: Юридична газета. – 2012. – №8. – с.12-13
Завантажити

Як отримати право на користування надрами

Кодекс України про надра визначає, що надра є виключною власністю народу України і надаються тільки у користування. Документом, що посвідчує право на користування надрами, є спеціальний дозвіл на користування надрами (далі - дозвіл). Цей документ видається Державною службою геології та надр (далі - Держгеонадра), який є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. Дозвіл засвідчує право юридичної чи фізичної особи на користування надрами протягом часу, в межах ділянки надр, на умовах, передбачених у дозволі. Дозволи надаються на підставі аукціонів або без аукціону у випадках, передбачених законодавством.

Важливо відзначити, що власник цього дозволу не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, у тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участі суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність. На практиці це положення значно обмежує механізми залучення інвестицій у сферу користування надрами. Незважаючи на ці обмеження, існує декілька юридичних механізмів, які дозволяють залучити інвесторів у проекти щодо над-рокористування. У випадках, коли інвестор не може самостійно отримати дозвіл у рамках аукціону або поза аукціоном, інвестор намагається співпрацювати із власниками вже виданих дозволів шляхом укладення угод про спільну діяльність або купівлі частки в компанії, яка є власником дозволу.

Зважаючи на той факт, що історично податкові органи України займають негативну позицію щодо передачі прав на надрокористування за допомогою угод про спільну діяльність, та з огляду на законодавчі зміни, запроваджені законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спільної діяльності» № 3322 від 12 травня 2011 року та № 3686 від 8 липня 2011 року, найпоширенішим механізмом інвестування в цю сферу є купівля частки в компанії - держателя дозволу.

Нещодавно, а саме - 19 грудня 2011 року, народний депутат Валерій Харлім зареєстрував Законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо користування надрами за № 9539-1 (далі - Законопроект). Основна мета документа - зробити права на користування надрами ринковим інструментом, застосування якого спрямовуватиметься на залучення додаткових інвестицій у надровидобувну галузь національної економіки. Законопроект підтримується Держгеонадра. Так, у нещодавньому інтерв'ю Голова Держгеонадр Едуард Ставицький зазначив: «...надалі ми плануємо поліпшувати діалог держави з надрокористувачами, сподіваємося також, що буде підтримка закону № 9539/1, який істотно лібералізує ринок надрокористування».

Проект закону передбачає можливість відчужувати право на користування надрами іншій особі, вносити його до статутного капіталу суб'єктів господарювання, вносити його як вклад у спільну діяльність, використовувати його в якості застави. Для цього пропонується внести зміни до Кодексу України про надра, Закону України «Про оренду землі», Гірничого закону України, Закону України «Про нафту і газ», Земельного кодексу України, Закону України «Про іпотеку», Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ».

Документ, який засвідчує право на користування надрами

Законопроект пропонує внести вагомі зміни щодо того, який документ має посвідчувати право на користування надрами. Вище було зазначено, що діючим законодавством передбачено, що документом, який посвідчує право на користування надрами, є дозвіл. Додатком та невід'ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами (надалі - угода). Однак проектом закону передбачено, що документом, який посвідчує право користування надрами, має стати не дозвіл, а угода, невід'ємною частиною якої буде дозвіл. Угода має укладатися між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (на даний час таким органом є Держгеонадра) і власником дозволу. Така угода повинна містити положення про технічні, технологічні, організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні зобов'язання сторін, можливість відчуження права на користування надрами іншій особі, а також про порядок регулювання відносин між сторонами угоди в процесі використання надр на наданій ділянці надр. Порядок укладення угоди та заміни сторони у зобов'язанні за такою угодою має бути визначений Кабінетом Міністрів України.

Передбачається, що як і раніше, дозволи видаватимуться на підставі аукціону або без аукціону у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим.

Відчуження прав на користування надрами

Відповідно до Законопроекту користувач надр має право передавати право на користування надрами іншій особі шляхом його відчуження, у тому числі вносити його до статутних капіталів суб'єктів господарювання, вносити як вклад у спільну діяльність, а також передавати в іпотеку. Ми поки що не будемо зупинятися на запропонованій можливості передавати права на надрокористування в іпотеку. З точки зору інвесторів, запропоновані зміни щодо можливості передавати права на надрокористування іншій особі були б сприйнятті позитивно і змогли б вплинути на лібералізацію ринку надрокористування, але ці потенційно позитивні ініціативи нівельовані тим, що таке відчуження та/ або обтяження права на надрокористування може бути здійснено лише за згодою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також тим, що за державою залишається пріоритетне право на придбання відчужуваних прав на користування надрами в особі суб'єкта господарювання, 100 відсотків статутного капіталу якого належить Кабінету Міністрів України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр. У разі недотримання вказаних вимог правочин, спрямований на відчуження права на користування надрами, є нікчемним.

Законопроект передбачає, що у разі відчуження права користування надрами до нового користувача надр переходить право користування земельною ділянкою, наданою для цілей користування надрами. Договір оренди земельної ділянки, що передається в оренду для цілей користування надрами, повинен містити обов'язкову умову переходу прав та обов'язків за договором оренди земельної ділянки до нового користувача надр. Необхідно зазначити, що такий порядок переходу прав та обов'язків за договором оренди земельної ділянки суперечить імперативній нормі Закону України «Про оренду землі», де в ст. 81 чітко визначено, що право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного фонду, передано в заставу. Зважаючи на той факт, що на практиці більшість земельних ділянок, які надаються в оренду з метою над-рокористування, належать до державної або комунальної власності, механізм переходу прав та обов'язків за договором оренди земельної ділянки, запропонований Законопроектом, суперечить законодавству України.

Передача прав на надрокористування в іпотеку

Як уже було зазначено вище, Законопроект пропонує дозволити передавати права на надрокористування в іпотеку. Предметом іпотеки можуть бути майнові права на користування надрами, тобто право особи користуватися надрами відповідно до виду, місця, способу, обсягу та умов користування, що визначаються документами, які посвідчують таке право користування надрами відповідно до норм чинного законодавства. При іпотеці майнових прав на користування надрами іпотекодавцем може бути особа, якій надано право користування надрами на підставі відповідної угоди та дозволу, а також документів про надання гірничого відводу та земельної ділянки для потреб, пов'язаних із користуванням надрами.

Якщо майнові права на користування надрами пов'язані із земельною ділянкою, яка надана для потреб користування надрами і яка належить іпотеко-давцю на праві власності, такі права на користування надрами передаються в іпотеку разом із вказаною земельною ділянкою. Якщо ця земельна ділянка належить іншій особі та була передана іпотекодавцю в оренду (користування), після звернення стягнення на права на користування надрами їх новий власник набуває права і обов'язки, які мав іпотекодавець за право-чином, яким встановлено умови оренди цієї земельної ділянки (користування нею). Разом з іпотекою майнових прав на користування надрами в іпотеку передаються будівлі (споруди), які належать іпотекодавцю та розташовані на земельній ділянці, що надана для потреб, пов'язаних з таким користуванням надрами. Іпотека земельної ділянки, що надана для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, також поширюється на об'єкти незавершеного будівництва, які розташовані на такій земельній ділянці, та будівлі (споруди), що будуть споруджені на цій ділянці після укладення договору іпотеки.

Державна реєстрація обтяження іпотекою майнових прав на користування надрами здійснюється спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр у порядку, визначеному законодавством.

Відносно процедури звернення стягнення на предмет іпотеки Законопроект встановлює, що майнові права на користування надрами можуть бути реалізовані через прилюдні торги або через договір купівлі-продажу предмета іпотеки із будь-яким покупцем. Реалізація майнових прав на користування надрами внаслідок звернення стягнення на предмет іпотеки є правовою підставою для переоформлення на нового надрокористувача дозволів, гірничих відводів, договорів оренди земельних ділянок для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, а також інших документів, необхідних для користування.

З огляду на той факт, що зміни запропоновані Законопроектом стосовно автоматичної зміни орендарів щодо земельних ділянок, які належать до державної та комунальної власності, суперечать Закону України «Про оренду землі», пропозиції щодо можливості передачі прав на надрокористування в іпотеку також будуть суперечити цьому Закону.

Наприкінці можна зробити висновок, що проект закону в запропонованій редакції не зможе позитивно вплинути на лібералізацію ринку надрокористування, зважаючи на необхідність погодження передачі прав із державними органами та наявності у держави права на пріоритетний викуп. Законопроект підлягає вдосконаленню з метою вилучення положень, які не відповідають положенням чинного законодавства. Подібна позиція була висловлена Головним науково-експортним управлінням у його Висновку від 24 січня 2012 року. З іншого боку, відповідно до Висновку Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи від 8 лютого 2012 року цей документ має бути відхилено.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти