logo-image
Нові правила оподаткування репатріації прибутків на Кіпр

За інформацією українських ЗМІ під час офіційного візиту Президента України до Республіки Кіпр 8 листопада 2012 року було підписано нову Конвенцію про уникнення подвійного оподаткування ("Конвенція"). Очікується, що Конвенція, на відміну від нині діючої угоди, дозволить обкладати податком на прибуток в Україні пасивні доходи, які сплачуються українськими компаніями резидентам Кіпру. Нижче наведені очікувані ставки податку.

Дивіденди

За загальним правилом в Україні застосовується 15% ставка на доходи у вигляді дивідендів. В свою чергу, Конвенція передбачатиме зниження цієї ставки до 5% у випадках, якщо (і) резидент Кіпру володіє не менше ніж 20% корпоративних прав української компанії, що сплачує дивіденди або (іі) такий резидент інвестував у придбання корпоративних прав української компанії у еквіваленті не менше ніж 100 000 євро. Конвенція також передбачатиме, що для застосування пониженої ставки податку кіпрський резидент повинен бути бенефіціарним власником дивідендів.

Проценти

Очікується, що Конвенція передбачатиме 2% ставку податку на проценти в Україні, якщо резидент Кіпру є їх бенефіціарним власником та не має на території України постійного представництва, діяльність якого була б пов'язана з борговою вимогою, на підставі якої сплачуються проценти.

Роялті

Залежно від виду прав інтелектуальної власності передбачатимуться дві ставки податку. Ставка 5% буде застосовуватися до роялті, що сплачуються стосовно авторських прав на наукові твори, будь-які патенти, торгові марки, таємні формули, процеси або інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду. В інших випадках буде застосовуватися ставка в розмірі 10% за умови, що отримувач роялті є їх бенефіціарним власником та не має на території України постійного представництва, діяльність якого пов'язанa зі сплатою роялті.

Очікується, що договір набере чинності з 1 січня року, наступного за роком його ратифікації обома країнами.


Для одержання додаткової інформації звертайтесь, будь ласка,
до старшого юриста Костянтина Соляра

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти