logo-image
Набрали чинності нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з повітряних перевезень

23 березня 2017 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 134 від 10 березня 2017 року, якою затверджено нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом (далі – "Ліцензійні умови").

Ліцензійні умови направлені на лібералізацію ринку авіаційних перевезень України, а їх дія поширюється на всіх юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правової форми, та фізичних осіб - підприємців (далі – "Авіаперевізник(и)"), які провадять господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом (далі – "Повітряні перевезення").

Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів та інформації, що мають бути подані разом із заявою про отримання ліцензії (далі – "Заява") на право провадження господарської діяльності з Повітряних перевезень (далі – "Ліцензія"). Даний перелік, зокрема, включає (і) інформацію про сертифікат експлуатанта, (ii) документи про володіння Україною та/або резидентами України більш як 50 відсотками статутного капіталу (пакета акцій) Авіаперевізника, (iii) інформацію про відсутність контролю за діяльністю здобувача ліцензії резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (наприклад, резидентів Російської Федерації), а також деякі інші документи/інформацію.

Після отримання Ліцензії Авіаперевізник повинен забезпечити відповідність своєї господарської діяльності з Повітряних перевезень нормативним вимогам, передбаченим Ліцензійними умовами. Вичерпний перелік таких вимог закріплений у пункті 9 Ліцензійних умов і включає наступне:

 

1)

 

Авіаперевізник повинен мати чинний сертифікат експлуатанта та мати у своєму розпорядженні хоча б одне повітряне судно на праві власності або за лізингом (крім лізингу з екіпажем);

 

2)

 

основною діяльністю Авіаперевізника має бути здійснення Повітряних перевезень окремо чи у поєднанні з будь-якою іншою комерційною експлуатацією повітряного судна та технічним обслуговуванням повітряних суден;

 

3)

 

види польотів, місце провадження діяльності та матеріально-технічна база, зазначені в експлуатаційних специфікаціях Авіаперевізника, повинні відповідати заявленому виду господарської діяльності з Повітряних перевезень;

 

4)

 

більш як 50 відсотками статутного капіталу (пакета акцій) Авіаперевізника мають володіти Україна та/або резиденти України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

 

5)

 

авіаційний персонал Авіаперевізника повинен відповідати кваліфікаційним вимогам та мати належним чином оформлені свідоцтва; та

 

6)

 

трудові відносини з найманими працівниками Авіаперевізника повинні бути оформлені відповідно до Кодексу законів про працю України.

Окрему увагу Ліцензійні умови приділяють спеціальним обов'язкам діючих Авіаперевізників під час провадження ними господарської діяльності з Повітряних перевезень. Серед таких обов'язків, наприклад, необхідність забезпечення присутності керівника Авіаперевізника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування перевірки додержання Ліцензійних умов, та необхідність повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в документах Авіаперевізника, що додавалися до Заяви, не пізніше ніж протягом одного місяця з дня настання таких змін.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до партнера Вадима Самойленка та юриста Мар'яни Саєнко.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти