logo-image
Законодавчі зміни потребують підвищеної уваги до податкових питань у трудових відносинах

Чи опиняться трудові відносини під посиленим наглядом податкових органів?

Законодавчі новели дозволяють податковим інспекціям здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства. До зазначених змін такий контроль здійснювався майже виключно спеціальними інспекціями при Міністерстві праці та соціальної політики. Тепер же більш ефективний контролюючий орган, яким є податкова, отримав не лише повноваження, але й фактичну команду зосередити увагу на трудових відносинах в компаніях. Додаткові повноваження податкових інспекцій доповнені правом податкової міліції без попередження здійснювати перевірки приміщень та документації роботодавця-платника податків, "якщо органом податкової міліції отримано інформацію про ухилення такого платника від оподаткування". Податкові органи не зобов'язані розкривати джерела отримання цієї інформації та заздалегідь повідомляти роботодавця про дату запланованої перевірки.

Хто опинився під прицілом?

Новий закон уповноважує податкові органи використовувати надані повноваження в разі ухилення роботодавця від оподаткування шляхом неукладення трудового договору із працівником. Ці норми спрямовані на тих роботодавців, які використовують працю фізичних осіб без оформлення трудових відносин.

Норми нового закону можуть бути застосовані не лише до тих роботодавців, які взагалі не оформлюють трудові відносини, а й до тих, які намагаються завуалювати їх як цивільно-правові. На сьогодні велика кількість роботодавців залучає приватних підприємців, щоб використати переваги спрощеної системи оподаткування, яка дозволяє зменшити податкове навантаження до рівня 200 гривень на місяць за кожного працівника. На практиці статус приватного підприємця може нічим, крім назви, не відрізнятися від статусу найманого працівника: вони повинні дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, мають право на щорічні відпустки і отримують фіксовану заробітну плату, яка не залежить від обсягу та якості виконаних робіт. Враховуючи це, податкові органи можуть кваліфікувати приватних підприємців як найманих працівників, що працюють без трудового договору, а не як незалежних консультантів, що надають послуги в межах цивільно-правових відносин. Це може спричинити донарахування податкових зобов’язань.

Чого варто очікувати від нового Податкового кодексу приватним підприємцям,
які знаходяться на спрощеній системі оподаткування?

Посиливши податковий тиск на роботодавців, Уряд також планує суттєво обмежити сферу застосування спрощеної систему оподаткування. Згідно з проектом Податкового кодексу, що був затверджений Верховною Радою у першому читанні, спрощена система оподаткування не поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють, зокрема:

зовнішньоекономічну діяльність; діяльність з надання в оренду земельних ділянок, житлових та нежитлових приміщень; діяльність у сфері фінансового посередництва; діяльність у сфері розваг; діяльність у сфері інформатизації та з надання послуг Інтернет-провайдерів; оптову та роздрібну торгівлю через мережу Інтернет; оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі; діяльність з проведення розслідувань та забезпечення безпеки; діяльність з консультування з питань комерційної діяльності та управління; діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та аудиту; посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна; діяльність з управління підприємствами; підбір та забезпечення персоналом; рекламну діяльність.

Що робити бізнесу щоб приготуватися до змін?

В нових умовах роботодавцям варто приділити більшу увагу своїй кадровій політиці щодо її відповідності податковому законодавству. Зміни у законодавстві спонукають підвищити рівень уваги, яку юридичні радники підприємств мають приділяти питанням трудового законодавства.


Будь ласка, направляйте свої запитання

Армену Хачатуряну
старшому партнеру
armen.khachaturyan@asterslaw.com

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти