logo-image
НБУ застосує заходи впливу до банків із непрозорою структурою власності

Постановами № 328 (далі – "Постанова № 328") та № 332 (далі – "Постанова № 332"), що датовані 21 травня 2015 року і набули чинності 23 травня 2015 року, Національний банк України (далі – "НБУ") запровадив критерії прозорості структури власності банків, обов’язок банків та їхніх власників розкривати відповідні відомості, а також заходи впливу, які застосовуються до банку у разі невиконання відповідних вимог НБУ.

Згідно з Постановою № 328, структура власності банку визнаватиметься прозорою за умови дотримання всіх наступних вимог:

відомості про структуру власності банку дають змогу визначити: усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь (згідно з визначенням у Законі України "Про банки і банківську діяльність") у банку або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність банку; усіх ключових учасників (там само) банку та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами банку; характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище; документи про структуру власності банку відповідають вимогам Постанови № 328; відомості про структуру власності банку подано до НБУ та розміщено на веб-сайті банку в мережі Інтернет (в окремому розділі з назвою "Структура власності банку") та на сторінках Офіційного інтернет-представництва НБУ.

Структура власності банку є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі в банку через наявність у структурі власності банку трастових конструкцій.

Постанова № 328 дозволяє НБУ вимагати від банку, власників істотної участі та всіх ключових учасників у структурі власності банку подання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності банку. У разі невідповідності структури власності банку вимогам щодо її прозорості, визначеним Постановою № 328, НБУ пропонує банку привести структуру власності банку у відповідність до цих вимог. Якщо структуру власності банку не приведено у відповідність до вимог щодо її прозорості в строк, установлений НБУ, останній визнає структуру власності банку непрозорою, про що повідомляє банк у листі.

Банк подає НБУ документи про структуру власності станом на 1 січня поточного року щороку до 1 лютого, а також протягом 10 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності, якщо такі зміни стосуються:

складу власників істотної участі в банку або розміру їх участі в банку; або складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку або розміру їх участі в банку – за умови, що зміни розміру участі в банку перевищують один відсоток статутного капіталу банку.

В якості першочергової вимоги, кожен банк протягом двох тижнів із дня набрання чинності Постановою № 328 повинен подати до НБУ відомості про свою структуру власності в паперовому та в електронному вигляді, а також схематичне зображення структури власності банку станом на 8 березня 2015 року і на дату подання цих відомостей. Власники істотної участі в банку та ключові учасники в структурі власності банку протягом одного тижня з дня набрання чинності Постановою № 328 повинні подати банку відомості про себе.

Відповідно до Постанови № 332, НБУ може застосувати такі заходи впливу до банків у разі невиконання ними встановлених Постановою № 328 вимог про розкриття структури власності:

визнання банку проблемним; відмова в наданні кредитів рефінансування; відмова у видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до партнера Ірини Поканай та радника Габріела Асланяна.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти