logo-image
НБУ замінив фактичну заборону відступлення прав по кредитах/позиках посиленням контролю за реєстрацією кредитних договорів з нерезидентами

Постановою № 996 від 30 грудня 2015 року, Правління Національного банку України (далі – "НБУ") скасувало фактичну заборону відступлення кредитів/позик нерезидентів та кредитів уповноважених банків в іноземній валюті, запроваджену 20 серпня 2015 року.

Скасовану заборону відступлення кредитів/позик було замінено посиленням заходів щодо контролю за реєстрацією договорів, які передбачають отримання кредитів/позик від нерезидентів, а також договорів про внесення змін до них. Відповідно до постанови № 996, банк, що обслуговує операції за кредитними договорами/договорами позики, повинен вимагати надання додаткових документів (далі – "Додаткові документи") у позичальника-резидента та подавати їх до НБУ, якщо фінансова операція має одну з таких ознак:

учасником фінансової операції за кредитним договором/договором позики є фізична особа - публічний діяч, особа, близька або пов'язана з публічним діячем; позичальником за кредитним договором /договором позики, сума кредиту/позики за яким перевищує 500000 доларів США (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті), є резидент - фізична особа; у випадках, які потребують внесення змін до реєстрації кредитного договору/договору позики стосовно зміни позичальника/кредитора на іншу особу (унаслідок переведення боргу/відступлення прав вимоги або правонаступництва тощо); у разі потреби: нової реєстрації кредитного договору /договору позики, первісна реєстрація якого була анульована (крім випадку анулювання реєстрації кредитного договору/договору позики у зв’язку з неотриманням суми кредиту/позики протягом 180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня після дня реєстрації договору); реєстрації договору за наявності інформації про одержання резидентом-позичальником кредиту/позики в іноземній валюті від нерезидента без реєстрації такого договору; кредитним договором/договором позики передбачено надання резиденту-позичальнику кредиту/позики шляхом сплати нерезидентом-кредитором коштів за зобов'язаннями цього резидента перед нерезидентом-експортером за зовнішньоекономічним договором без зарахування цих грошових коштів  на рахунок резидента в уповноваженому банку.

Постанова № 996 не встановлює вичерпний перелік Додаткових документів. Натомість, деякі Додаткові документи визначено як "документи, що підтверджують наявність економічної доцільності (сенсу) фінансової операції" або "документи, що підтверджують джерела походження коштів, які використовуватимуться для погашення кредиту/позики (основної суми, процентів тощо)".

Пакет документів, що включає Додаткові документи, підлягає розгляду та аналізу НБУ для прийняття рішення щодо наявності/відсутності факту подання уповноваженим банком недостовірних, нечинних (недійсних) документів, висновків про відсутність ознак фінансових операцій, які можуть призвести до здійснення уповноваженим банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку.

НБУ збільшив строки розгляду документів, поданих на реєстрацію до обслуговуючого банку та НБУ:

з чотирьох до семи робочих днів – для обслуговуючого банку; з п'яти до семи робочих днів – для НБУ. Якщо до поданого пакету документів входять Додаткові документи, прийняття відповідного рішення здійснюється НБУ у строк до 30 календарних днів після дня надходження належного пакета документів.

Нові правила, запроваджені відповідно до постанови № 996, набувають чинності з 11 січня 2016 року.


Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до партнера Ірини Поканай та радника Габріела Асланяна.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти