logo-image
Головне управління НБУ по м. Києву і Київській області роз'яснило вимоги до кредитних договорів (договорів позики) з нерезидентами, що підлягають реєстрації

31 жовтня 2011 року Головне управління НБУ по м. Києву і Київській області (надалі – "Київське управління НБУ") видало листа (надалі – "Лист") з роз'ясненнями вимог до кредитних договорів (договорів позики) з нерезидентами та пакета документів, які подаються на реєстрацію до Київського управління НБУ.

До ключових роз'яснень, наданих Київським управлінням НБУ, можна віднести, зокрема, такі: Листом заборонено включати до кредитних договорів (договорів позики) податкові застереження, згідно з якими позичальники, що сплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків на доходи нерезидентів. Водночас, відкритим лишається питання щодо можливості включення до договорів положень про збільшення платежів за кредитним договором (договором позики) на суму оподаткування (tax gross-up provisions), які зазвичай застосовуються у договорах з кредиторами-нерезидентами. Кредитний договір (договір позики) повинен бути скріплений печатками контрагентів-юридичних осіб. У разі відсутності на договорі печатки нерезидента, надається документ нерезидента з посиланням на нормативні акти його країни, відповідно до яких наявність печатки у юридичної особи не є обов'язковою. Листом не встановлено вимог щодо оформлення документа, який має слугувати підтвердженням кредитора-нерезидента. Відтак, за несприятливого тлумачення роз'яснень, Київським управлінням НБУ від нерезидента може вимагатися довідка з посиланнями на відповідне законодавство його місцезнаходження, посвідчена нотаріусом (або іншим уповноваженим органом), легалізована (за необхідності) у встановленому порядку. Листом передбачено надання копій всіх документів, на які є посилання в кредитному договорі (договорі позики) та які є його невід'ємною частиною (графіки, додатки, меморандуми тощо). Причому, враховуючи неоднозначність формулювання щодо переліку документів, які подаються для реєстрації, відповідне положення може достатньо вільно тлумачитися Київським управлінням НБУ. Оригінал кредитного договору (договору позики) повинен подаватися на реєстрацію в прошитому вигляді. Водночас, із тексту Листа не випливає, яким саме чином договір повинен бути прошитий. Слід зауважити, що вимога про прошивання договору не застосовується, якщо на реєстрацію подається його нотаріально засвідчена копія.

Практичні наслідки

Лист, положення якого повторюють відповідні роз'яснення Київського управління НБУ від 27 квітня 2011 року, було направлено банкам (керівникам банків) Київського регіону, які знаходяться в зоні банківського нагляду управління. Попри те, що Лист видається актом рекомендаційного характеру і не встановлює правил, обов'язкових для застосування, він може слугувати гарною ілюстрацією підходів, які застосовуються співробітниками Київського управління НБУ в процесі розгляду документів, поданих на реєстрацію. Крім того, місцеві банки, які обслуговують операції по кредитах (позиках) від нерезидентів, вірогідно, сприйматимуть роз'яснення Київського управління НБУ як вимоги, дотримання яких є обов'язковим.

Для одержання додаткової інформації звертайтесь, будь ласка, до:
Ірини Поканай
, партнера
або Габріела Асланяна, юриста

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти