logo-image
НБУ продовжує термін дії заборони дострокового погашення кредитів від нерезидентів

Постановою № 354, яка набула чинності 4 червня 2015 року, Правління Національного банку України (далі – \"НБУ\") продовжило термін дії заборони дострокового погашення кредитів від нерезидентів до 3 вересня 2015 року (включно).

Відповідно до постанови № 354, НБУ не здійснює реєстрацію змін до договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик від нерезидентів, які стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками зобов\'язань за такими договорами або їх дострокового виконання.

Заборона дострокового погашення не поширюється на випадки, коли:

достроково повернені кошти спрямовуються на збільшення капіталу банку-позичальника; воно здійснюється за рахунок коштів, що залучаються резидентом-позичальником за іншим кредитним договором (договором позики) з нерезидентом, якщо цей договір передбачає більш пізній строк виконання зобов\'язань позичальника (повністю або частково) порівняно з умовами попереднього кредитного договору (договору позики).

Серед іншого, постанова № 354 також поновлює заборону:

на повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу цінних паперів українських емітентів (крім випадків продажу боргових цінних паперів на фондових біржах); на повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами шляхом операцій з продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями, зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу іноземних інвесторів з господарських товариств; на повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів; на проведення операцій на підставі індивідуальних ліцензій НБУ (включаючи інвестування за межі України), крім випадків: розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України на підставі індивідуальних ліцензій, виданих НБУ юридичним особам; переказування іноземної валюти за межі України резидентом-гарантом (поручителем) у межах забезпечених гарантією (порукою) зобов’язань за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією або за участю іноземного експортно-кредитного агентства; переказування іноземної валюти за межі України суб’єктами господарювання-резидентами для сплати вступних або членських внесків в іноземній валюті, що сплачуються як разові або періодичні внески для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб-нерезидентів.

До цього зазначені заборони були передбачені постановою № 160 від 3 грудня 2014 року, яка втратила чинність.

 

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до партнера Ірини Поканай та радника Габріела Асланяна.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти