logo-image
НБУ продовжує термін дії заборони дострокового погашення кредитів від нерезидентів

Постановою №  581, яка набула чинності 4 вересня 2015 року, Правління Національного банку України (далі – \"НБУ\") продовжило термін дії заборони дострокового погашення кредитів від нерезидентів до 4 грудня 2015 року (включно).

Відповідно до постанови № 581, НБУ не здійснює реєстрацію змін до договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик від нерезидентів, які стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками зобов\'язань за такими договорами або їх дострокового виконання.

Заборона дострокового погашення не поширюється на випадки, коли:

достроково повернені кошти спрямовуються на збільшення капіталу банку-позичальника; воно здійснюється за рахунок коштів, що залучаються резидентом-позичальником за іншим кредитним договором (договором позики) з нерезидентом, якщо цей договір передбачає більш пізній строк виконання зобов\'язань позичальника (повністю або частково) порівняно з умовами попереднього кредитного договору (договору позики).

Постановою № 581 НБУ заборонив здійснювати реєстрацію:

змін до договорів про залучення резидентами (крім уповноважених банків) кредитів (позик) в іноземній валюті від нерезидентів, що стосуються заміни сторін у зобов’язаннях за такими кредитними договорами (договорами позики), що в кінцевому результаті являє собою заборону відступлення права вимоги/переведення боргу за кредитом (позикою) (далі – \"Заборона Відступлення Кредиту\"); та договорів про одержання резидентом кредиту (позики) в іноземній валюті від іншого резидента в разі відступлення резидентом-кредитором нерезиденту права вимоги за цим кредитом (позикою).

Заборона Відступлення Кредиту не поширюється на:

випадки, якщо здійснюється заміна первісного боржника у зв’язку з його приєднанням до нового боржника-правонаступника та/або ліквідацією первісного боржника; договори, укладені резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та на договори з міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям.

НБУ може приймати окреме рішення щодо проведення реєстрації змін до кредитних договорів (договорів позики) в результаті відступлення, якщо боржник та кредитор у відповідному зобов’язанні є суб’єктами господарювання, що пов’язані відносинами контролю.

Серед іншого, постанова № 581 також поновлює заборону:

на повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу цінних паперів українських емітентів (крім випадків продажу боргових цінних паперів на фондових біржах); на повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами шляхом операцій з продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями, зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу іноземних інвесторів з господарських товариств; на повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів; на проведення операцій на підставі індивідуальних ліцензій НБУ (включаючи інвестування за межі України), крім випадків: розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України на підставі індивідуальних ліцензій, виданих НБУ юридичним особам; переказування іноземної валюти за межі України резидентом-гарантом (поручителем) у межах забезпечених гарантією (порукою) зобов’язань за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією або за участю іноземного експортно-кредитного агентства; переказування іноземної валюти за межі України суб’єктами господарювання-резидентами для сплати вступних або членських внесків в іноземній валюті, що сплачуються як разові або періодичні внески для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб-нерезидентів; інших випадків за умови, що загальна сума відповідних операцій не перевищує 50 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) протягом одного календарного місяця на підставі однієї індивідуальної ліцензії НБУ.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до партнера Ірини Поканай та радника Габріела Асланяна.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти