logo-image
НБУ продовжує термін дії заборони дострокового погашення кредитів від нерезидентів

Постановою №  581, яка набула чинності 4 вересня 2015 року, Правління Національного банку України (далі – \"НБУ\") продовжило термін дії заборони дострокового погашення кредитів від нерезидентів до 4 грудня 2015 року (включно).

Відповідно до постанови № 581, НБУ не здійснює реєстрацію змін до договорів про залучення резидентами-позичальниками кредитів, позик від нерезидентів, які стосуються скорочення строків виконання резидентами-позичальниками зобов\'язань за такими договорами або їх дострокового виконання.

Заборона дострокового погашення не поширюється на випадки, коли:

достроково повернені кошти спрямовуються на збільшення капіталу банку-позичальника; воно здійснюється за рахунок коштів, що залучаються резидентом-позичальником за іншим кредитним договором (договором позики) з нерезидентом, якщо цей договір передбачає більш пізній строк виконання зобов\'язань позичальника (повністю або частково) порівняно з умовами попереднього кредитного договору (договору позики).

Постановою № 581 НБУ заборонив здійснювати реєстрацію:

змін до договорів про залучення резидентами (крім уповноважених банків) кредитів (позик) в іноземній валюті від нерезидентів, що стосуються заміни сторін у зобов’язаннях за такими кредитними договорами (договорами позики), що в кінцевому результаті являє собою заборону відступлення права вимоги/переведення боргу за кредитом (позикою) (далі – \"Заборона Відступлення Кредиту\"); та договорів про одержання резидентом кредиту (позики) в іноземній валюті від іншого резидента в разі відступлення резидентом-кредитором нерезиденту права вимоги за цим кредитом (позикою).

Заборона Відступлення Кредиту не поширюється на:

випадки, якщо здійснюється заміна первісного боржника у зв’язку з його приєднанням до нового боржника-правонаступника та/або ліквідацією первісного боржника; договори, укладені резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та на договори з міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям.

НБУ може приймати окреме рішення щодо проведення реєстрації змін до кредитних договорів (договорів позики) в результаті відступлення, якщо боржник та кредитор у відповідному зобов’язанні є суб’єктами господарювання, що пов’язані відносинами контролю.

Серед іншого, постанова № 581 також поновлює заборону:

на повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу цінних паперів українських емітентів (крім випадків продажу боргових цінних паперів на фондових біржах); на повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інвесторами шляхом операцій з продажу корпоративних прав юридичних осіб, що не оформлені акціями, зменшення статутних капіталів юридичних осіб, виходу іноземних інвесторів з господарських товариств; на повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів; на проведення операцій на підставі індивідуальних ліцензій НБУ (включаючи інвестування за межі України), крім випадків: розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України на підставі індивідуальних ліцензій, виданих НБУ юридичним особам; переказування іноземної валюти за межі України резидентом-гарантом (поручителем) у межах забезпечених гарантією (порукою) зобов’язань за кредитом, наданим міжнародною фінансовою організацією або за участю іноземного експортно-кредитного агентства; переказування іноземної валюти за межі України суб’єктами господарювання-резидентами для сплати вступних або членських внесків в іноземній валюті, що сплачуються як разові або періодичні внески для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб-нерезидентів; інших випадків за умови, що загальна сума відповідних операцій не перевищує 50 000 доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті) протягом одного календарного місяця на підставі однієї індивідуальної ліцензії НБУ.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до партнера Ірини Поканай та радника Габріела Асланяна.