logo-image
Закон "Про засади функціонування ринку електричної енергії України": нові обмеження для реалізації "зелених" проектів

Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" №663-VII, що набрав чинності з 1 січня 2014 року (надалі – "Закон"), передбачається внесення декількох істотних змін до Закону України "Про електроенергетику" №575/97-ВР.

Зміни передбачають, що з 1 січня 2015 року встановлення "зеленого" тарифу на електричну енергію, вироблену об'єктами електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – виробленої лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), встановлена потужність яких перевищує 5 МВт, та фінансування приєднання об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (без обмежень щодо потужності об'єкта електроенергетики) в обсязі 50 відсотків за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації, стануть можливими за умови відповідності будівництва об'єктів електроенергетики плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років (надалі – "План").

Варто зазначити, що вимога щодо відповідності Плану будівництва об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, не поширюється на об'єкти електроенергетики, договір щодо приєднання до мережі яких укладено до 1 липня 2014 року.

Законом встановлені процесуальні аспекти розробки, погодження та затвердження Плану. Обов'язок щодо розроблення Плану покладено на системного оператора (функції якого виконує ДП "НЕК "Укренерго"), який окрім підготовки Плану також забезпечує проведення громадських обговорень та консультацій із зацікавленими суб'єктами ринку. Системний оператор розробляє План у відповідності із порядком, який до 1 травня 2014 року має бути затверджений Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. Проект Плану підлягає погодженню Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Національною комісією регулювання електроенергетики України та Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України. План затверджується Кабінетом Міністрів України, відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону, до 1 січня 2015 року.

План має включати обґрунтовані прогнозні обсяги попиту на електричну енергію, обсяги міждержавних перетоків електричної енергії, обсяги необхідної встановленої потужності електростанцій з врахуванням розбивки за типом генеруючих потужностей, видом палива (джерелом енергії, зокрема альтернативних джерел енергії та регіонів їх розташування), що використовуються в технологічному процесі, та термінів вводу та виводу генеруючих потужностей із експлуатації; об'єкти магістральних (міждержавних) електричних мереж, які мають бути збудовані та/або реконструйовані, та терміни їх будівництва; оцінку потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей та магістральних (міждержавних) електричних мереж на наступні три роки та пропозиції щодо джерел фінансування.

Підтвердження відповідності будівництва об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, Плану здійснюється шляхом одержання висновку системного оператора під час погодження ним технічних умов на приєднання такого об'єкта відповідно до кодексу електричних мереж, який має бути затверджено до 1 січня 2015 року. Висновок надається з урахуванням потреб у відповідній генеруючій потужності з відповідного джерела енергії та у відповідному регіоні у затвердженому Плані та раніше наданих технічних умов та побудованих об'єктів.

Серед учасників ринку положення Закону щодо введення вимоги відповідності Плану для цілей отримання "зеленого" тарифу та фінансування приєднання об'єктів електроенергетики оцінюються в цілому як негативні, виходячи з ускладнення розробки Плану відсутністю довгострокових планів розвитку економіки України; потенційної можливості зловживань та включення у План вимог, яких не зможуть дотриматись виробники електроенергії; неможливості для виробників отримати з формальних підстав "зелений" тариф та пільгові умови підключення у випадку, якщо План не буде затверджено Кабінетом Міністрів України у встановлений строк; непрозорості процесу підтвердження відповідності будівництва об'єкта електроенергетики Плану, що відкриває досить широкі можливості для зловживань; та незрозумілості того, як часто буде змінюватись План у зв'язку з тим, що Закон передбачає, що системний оператор має щорічно готувати такий План. Не виключено, що законодавець мав на увазі, що системний оператор щорічно готує зміни до Плану.


Для отримання додаткової інформації звертайтесь, будь-ласка,
до юриста Ярослава Петрова.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти