logo-image
Посилення відповідальності роботодавця та інші зміни в трудовому законодавстві України

1 січня 2015 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" від 28 грудня 2014 року № 77-VIII (надалі – "Закон").

Серед іншого, Законом внесено наступні зміни до законодавства України, спрямовані на посилення відповідальності за порушення у сфері трудових відносин:

(1) Згідно зі змінами до Кодексу законів про працю України запроваджується фінансова відповідальність роботодавців у вигляді штрафів за порушення вимог трудового законодавства (таких як робота працівників і виплата їм заробітної плати без належного оформлення, порушення строків виплати заробітної плати та інших виплат, недотримання мінімальних державних гарантій у сфері оплати праці та інші порушення). Залежно від порушення, розміри таких штрафів становлять від однієї мінімальної заробітної плати (1218 гривень) за одне порушення до тридцяти мінімальних заробітних плат (36540 гривень) за кожного працівника, щодо якого допущено порушення.

Штрафи будуть накладатися Державною інспекцією України з питань праці у порядку, який буде затверджений Кабінетом Міністрів України.

(2) Закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності посадових осіб роботодавця, згідно з якими:

запроваджуються штрафи за фактичний допуск особи до роботи без оформлення трудового договору та за допуск до роботи іноземних громадян, осіб без громадянства та осіб, що оформляють статус біженця, без отримання відповідного дозволу на застосування праці; збільшуються розміри штрафів за порушення вимог законодавства про працю та законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (надалі – "ЄСВ") та внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

(3) Зміни, внесені Законом до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності посадових осіб роботодавця:

передбачають, що до грубих порушень законодавства про працю, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, відноситься незаконне звільнення працівника у зв'язку з повідомленням останнім про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"; збільшують розміри штрафів за грубе порушення законодавства про працю та ухилення від сплати ЄСВ та внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Також Закон вносить ряд інших змін до Кодексу законів про працю України, якими, серед іншого:

забороняється допуск працівника до роботи без оформлення наказу або розпорядження роботодавця про прийом на роботу; встановлюється обов'язкове повідомлення органу, відповідального за адміністрування ЄСВ (на даний момент – Державна фіскальна служба України), про прийом працівника на роботу в порядку, який буде встановлений Кабінетом Міністрів України; скасовується вимога про реєстрацію трудових договорів з роботодавцями - фізичними особами в Державній службі зайнятості України; передбачається можливість винесення судових рішень про оформлення трудових відносин з працівником і встановлення їх періоду (у разі фактичного виконання роботи без укладення трудового договору або фактичного виконання роботи на умовах повного робочого часу при оформленні роботи працівника на умовах неповного робочого часу). При винесенні таких рішень суди можуть одночасно приймати рішення про виплату працівникові заробітної плати у розмірі, не нижчому від середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності в регіоні (без урахування фактично виплаченої заробітної плати), та про нарахування податку на доходи фізичних осіб та суми ЄСВ.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до партнера Світлани Чепурної та юриста Інеси Летич.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти