logo-image
Як оскаржити постанову державного виконавця про накладення штрафу за заборгованість по сплаті аліментів
Автор: Юрій Некляєв
Джерело: Юрист&Закон. – №13. – 4 квітня 2019 року
Завантажити

Питання:

Маємо намір оскаржити постанову державного виконавця про накладення штрафу за заборгованість зі сплати аліментів. Які є підстави для оскарження та наскільки воно ефективне? Чи можна якимось іншим чином скасувати штраф?

Відповідь:

Перш ніж давати відповідь на запитання щодо способу, порядку й підстав оскарження, слід з'ясувати причини для винесення постанови державного виконавця про накладення штрафу.

Згідно з ч. 1 ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" (далі – Закон про виконавче провадження) виконавець зобов'язаний вживати передбачених Законом заходів щодо примусового виконання рішень, неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії. Дійсно, ефективне і своєчасне виконання судових рішень неможливе без надання виконавцеві повноважень щодо застосування санкцій до боржників, які умисно не виконують судові рішення й законні вимоги виконавця.

Одним із видів майнових санкцій, які має право застосувати виконавець, є накладення штрафу. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за один рік, виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу в розмірі 20 відсотків суми заборгованості зі сплати аліментів. Заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за два роки, передбачає накладення штрафу в розмірі 30 відсотків від суми заборгованості, заборгованість за три роки – тягне накладення штрафу в розмірі 50 відсотків від суми заборгованості. У подальшому постанову про накладення штрафу у визначеному законом розмірі виносить виконавець у разі збільшення розміру заборгованості на суму, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за один рік. Суми стягнутих штрафів мають перераховуватися стягувачу.

Указані положення щодо розміру штрафів внесено до Закону про виконавче провадження іншим Законом № 2475-VIII від 03 липня 2018 року, який набув чинності з 28 серпня 2018 року. Таким чином, зазначені штрафи можуть застосовуватися до платників аліментів (за наявності відповідних підстав) починаючи з 28 серпня 2018 року.

Звісно, кожне виконавче провадження має здійснюватися з дотриманням засад щодо співмірності заходів примусового виконання рішень і розміру вимог за ними. При цьому кожному боржнику має забезпечуватись право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності виконавців. Право як боржника, так і стягувача на оскарження дій виконавця гарантовано законом. Не є винятком і право на оскарження постанови державного виконавця про накладення штрафу за заборгованість зі сплати аліментів. Розглянемо це питання докладніше.

Способи оскарження

Для боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів, оскарження постанови державного виконавця про накладення штрафу здійснюється шляхом звернення до адміністративного суду з відповідною позовною заявою. Водночас інші учасники виконавчих проваджень (окрім боржників) для оскарження рішень, дій і бездіяльності виконавців можуть звертатися також до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядковується державний виконавець.

Питання підсудності та строків

Попри те, що Законом про виконавче провадження чітко встановлено підсудність справ щодо оскарження постанов виконавців про накладення штрафу адміністративним судам (ч. 2 ст. 74), аналіз актуальної судової практики показує, що сторони виконавчих проваджень часто звертаються для оскарження в суди загальної юрисдикції. Питання підсудності іноді неправильно тлумачать і самі судді. В Єдиному реєстрі судових рішень можна знайти численні приклади розгляду справ цієї категорії саме судами загальної юрисдикції. Здебільшого, на рівні апеляційної інстанції помилки районних судів усуваються, а заявникам роз'яснюється право звернутися до адміністративного суду.

Слід звернути увагу, що Законом про виконавче провадження встановлено спеціальний строк для оскарження рішень виконавця – 10 робочих днів із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів. За подання до адміністративного суду позовної заяви необхідно сплатити судовий збір. Ставка судового збору для цієї категорії позовів становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (протягом 2019 року – 768,40 грн).

Позовні вимоги та їх обґрунтування

Для оскарження постанови державного виконавця про накладення штрафу за заборгованість зі сплати аліментів боржникові потрібно звернутися до адміністративного суду з позовною заявою про визнання дій виконавця щодо винесення постанови про накладення штрафу незаконними та скасування постанови.

Обґрунтування позовної заяви залежатиме від фактичних обставин конкретної справи. Якщо надавати відповідь у загальному розрізі, то підставами можуть бути: неправильний розрахунок суми заборгованості та/або суми штрафу; необґрунтованість і невмотивованість поcтанови; недоведеність факту умисного ухилення боржника від сплати аліментів.

Необхідно зауважити, що особливістю адміністративного судочинства є покладення обов'язку доведення правомірності винесених рішень на відповідачів – органи державної влади та їх посадових осіб.

Таким чином, саме державний виконавець повинен буде за допомогою належних, допустимих і достатніх доказів довести той факт, що боржник ухилявся від сплати аліментів умисно, маючи при цьому реальну можливість виконувати свої зобов'язання. Окрім зазначеного, виконавцеві потрібно буде довести, що він зі свого боку здійснив усі необхідні й достатні дії для стягнення заборгованості. Як показує судова практика, виникнення заборгованості зі сплати аліментів часто пов'язано не лише з ухиленням боржників, а ще і з бездіяльністю державних виконавців. Установивши, що заборгованість виникла не з вини боржника, у зв'язку з байдужим ставленням виконавця до своїх службових обов'язків, за відсутності у боржника об'єктивної можливості сплачувати належні суми аліментів, суд може задовольнити вимоги позивача та скасувати постанову виконавця про накладення штрафу.

Висновок:

Отже, оскарження постанови державного виконавця про накладення штрафу за заборгованість зі сплати аліментів у судовому порядку є доволі ефективним способом захисту порушених прав боржника в межах виконавчого провадження. Запорукою скасування протиправної постанови є своєчасність звернення до суду та обґрунтованість позовної заяви із зазначенням достатніх підстав для її скасування.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти