logo-image
Brussels Insider: Чи відповідає європейським стандартам законопроєкт #3059 про лобіювання в Україні?

У черговому випуску Brussels Insider керівник офісу Астерс в Брюсселі Марта Барандій аналізує на відповідність європейським стандартам новий Законопроєкт #3059 «Про державну реєстрацію суб'єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні».

Протягом останніх 10-ти років в Україні було зареєстровано кілька законопроєктів про лобінг, проте жоден з них не став законом. 11 лютого 2020 р. Юлія Тимошенко зареєструвала новий Законопроєкт #3059 «Про державну реєстрацію суб'єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні». До реєстрації цього Законопроєкту її спонукало «просування» земельної реформи певними закордонними фізичними чи юридичними особами.

У пояснювальній записці до Законопроєкту його ініціатори Ю.В. Тимошенко та С.В. Власенко посилаються на США. Хоча саме цю країну було обрано як «еталон», все ж Україна інтегрується до Європейського Союзу і адаптує своє право до права ЄС, тож логічно було б орієнтуватись на ЄС.

Лобізм в ЄС

Лобізм в Європейському Союзі є невід'ємною частиною правотворчого процесу, суть якого полягає у прозорості представництва інтересів різних комерційних груп та громадянського суспільства на рівні ЄС. Такий підхід є виявом партисипаторної (учасницької) демократії, яка забезпечує «плюралістичний діалог» і покращує експертизу, на основі якої функціонує Євросоюз. Інструментами правотворчості для громадськості в ЄС є «публічні консультації» та «реєстр транспарентості». Перший не передбачає структурної участі і посередників лобізму, а другий на них базується. Він створений в результаті Міжінституційної угоди про реєстр транспарентності для організацій та підприємців, які залучені до створення та імплементації політик ЄС. При цьому реєстр лобістів у ЄС є добровільним, хоча Лісабонський договір передбачає введення обов’язковості такого реєстру, щоб лобісти не могли уникнути комплаєнсу, і швидше за все, незабаром така обов’язковість буде запроваджена.

Відповідно до Резолюції Європарламенту (2007/2115(INI)) 2009/C 271 E/06 про розвиток структури діяльності  представників інтересів (лобістів) в європейських інституціях від 8 травня 2008 р., лобізм – діяльність, яка здійснюється з метою вплинути на формулювання напрямків політики і прийняття рішень в європейських інституціях. 

У своїй діяльності лобісти повинні дотримуватися Правил процедури і Кодексу поведінки. Члени Європарламенту та чиновники ЄС і їхні працівники дотримуються окремого Кодексу поведінки.

Лобізм в Україні

Між Законопроєктом «Про державну реєстрацію суб'єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні» і правилами лобінгу в ЄС є кілька значних відмінностей. Так, в ЄС наголос робиться на відносини між лобістами та європейськими політиками й чиновниками в той час, як в Україні Законопроєкт регулює відносини також між лобістами і їх клієнтами.

Більш того, в ЄС чітко передбачена участь громадських організацій, аналітичних центрів і асоціацій в лобінгу. При цьому вони зобов’язані розписати основні джерела свого доходу. Консалтинги і юридичні фірми зобов’язані лише називати юридичних осіб – своїх клієнтів і задекларувати суму, яку ці клієнти передбачають на лобіювання, а не розкривати повний зміст договорів між клієнтом і лобістом, як цього вимагає Законопроєкт.

Також, окремо варто зупинитися на п.4 ст.10:  Будь-яка особа, яка свідомо не виправляє помилки щодо реєстрації протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення державного реєстратора про такі помилки або не дотримується будь-яких інших положень цього закону, підлягає кримінальній відповідальності.

У цій статті сумніви викликає формулювання «будь-яка особа», оскільки воно охоплює надзвичайно широке коло учасників процесу лобіювання, а також «або не дотримується будь-яких інших положень цього закону», оскільки йдеться про невизначену дію чи бездіяльність, кримінальна відповідальність за яку може бути абсолютно непропорційною вчиненому «правопорушенню». А пропорційність є одним із основних принципів права Європейського Союзу. Відтак, покарання в межах кримінального законодавства за порушення положень «Закону Про державну реєстрацію суб'єктів лобіювання та здійснення лобіювання в Україні» значно відрізняється від рівня відповідальності за порушення правил процедури і кодексу поведінки лобістів в інституціях ЄС: відповідальність за неправдивість даних чи порушення правил лобіювання в ЄС полягає в тому, що реєстрація може бути призупинена чи анульована. Хоча на національному рівні в деяких країнах-членах ЄС діють суворіші норми. Наприклад, в Австрії адміністративні штрафи можуть сягати 60 тис. євро, а поновлення реєстрації після анулювання в результаті порушення може відбутись лише через 3 роки після такого анулювання; у Франції штрафи можуть сягати 30 тис. євро; в Ірландії в деяких випадках може дійти до ув’язнення.

Для виваженого введення правил лобізму в Україні варто провести їхнє порівняння з правилами, що функціонують в різних країнах-членах ЄС і їх мотивами. Базовим документом для дослідження може слугувати Компаративний аналіз Дослідницького центру Європейського Парламенту від 2016 року.

Норми лобіювання для українців у відносинах з ЄС 

Норми лобіювання містяться не тільки у внутрішньому праві ЄС чи країн-членів ЄС, але і в міжнародних договорах. Зокрема, норми Договору про Асоціацію з Україною спонукають українців до «цивілізованого» лобіювання (відповідно до стандартів ЄС) з питань, які впливають на їхній міжнародний бізнес і на сферу роботи громадських організацій (умови праці, навколишнього середовища, благополуччя тварин тощо). Йдеться про Главу 13 – розділ угоди про торгівлю і сталий розвиток, де передбачене створення консультативних груп двох сторін кожної угоди – одна група в ЄС і одна – в Україні. Так, зі сторони ЄС у 2016 було опубліковане запрошення до членства в такій групі. В Україні з процесом запрошення до участі було складніше, про що часто з жалем заявляли чиновники Європейського Союзу. Проте все ж цим договірним механізмом було створено умови для громадянського суспільства, щоб поставити ті чи інші питання на порядок денний перемовин уряду України з ЄС, а відтак і створити певний «тиск» на свій уряд.

Хоча закон про лобінг в Україні на часі, бо мав би дозволити всім особам, що здійснюють свою діяльність в певній галузі, законно взяти участь в правотворчості за прикладом імплементації Договору про Асоціацію між Україною та ЄС, все ж даний Законопроєкт #3059 не відповідає європейським стандартам; його мотивом не є партисипаторна демократія, а його «суворі» норми потребують глибокого доопрацювання. 

Якщо Вас цікавить додаткова інформація з цього питання, звертайтесь, будь ласка, до Марти Барандій.

 

* * *

Brussels Insider – це інформаційний продукт, який ми створили у співпраці з нашим брюсельським офісом.  У наступних випусках ми повідомлятимемо вам про важливі та цікаві новини з Європейського Союзу, які впливають на правозастосування в Україні.

Ми слідкуватимемо за тим, щоб новини були цікавими та релевантними до процесів, що відбуваються в Україні. Під кожним повідомленням ви побачите секцію "А що ж в Україні?", в якій ми будемо проводити паралелі з українськими подіями.

Brussels Insider не буде мати чітко встановленого графіку – ми будемо інформувати вас лише про ті новини, які дійсно варті уваги.

Перший випуск Brussels Insider можна прочитати 
за цим лінком >>, другий - за цим лінком >>, третій - тут >>, четвертий – тут >>.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти