logo-image
Внесення змін до Умов проведення конкурсів на укладення угод про розподілвуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянок Олеська і Юзівська

6 лютого 2012 року Кабінет міністрів України вніс зміни до своїх Постанов від 30 листопада 2011 року №№1297 та 1298 ("Постанови про УРП"), у яких визначено умови проведення конкурсу на укладення угод про розподіл продукції ("УРП") щодо пошуку та видобутку вуглеводнів, зокрема, нетрадиційного газу, у межах ділянок Олеська та Юзівська. Вочевидь ці зміни ("Зміни") були внесені для вирішення деяких питань, які турбують іноземних інвесторів. Зміни вступили в силу 16 лютого 2012 року.

Зокрема, Змінами було приведено у відповідність до законодавчих вимог попереднє положення, передбачене Постановами про УРП, згідно з яким для проведення робіт переможцем конкурсу у межах ділянки надр, спеціальний дозвіл на користування надрами якої надано іншому надрокористувачеві, необхідно отримати згоду зазначеного надрокористувача. Змінене положення передбачає отримання переможцем конкурсу згоди від держателів гірничих відводів, як це передбачено Кодексом України про надра.

Вочевидь, найбільш дискусійна умова запланованих конкурсів на укладення УРП стосуються необхідності з боку інвестора співпрацювати з державною компанією або її дочірнім підприємством. Оскільки це положення викликало багато питань та запитів щодо надання роз'яснень, Змінами передбачено положення, яким пояснюється, що дочірнє підприємство державної компанії може бути створене за участі вітчизняної юридичної особи, яка обирається на конкурсних засадах з урахуванням наступних критеріїв: (а) досвід виконання робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу, зокрема робіт, виконаних спільно з міжнародними нафтогазовими компаніями або за договорами з такими компаніями; (б) рівень кваліфікації персоналу, що працює в юридичній особі на постійній основі та залучається до виконання робіт з геологічного вивчення газу сланцевих товщ та газу центрально-басейнового типу; (в) обмеження частки юридичної особи в статутному капіталі дочірнього підприємства, яка не може перевищувати 50 відсотків; (г) вимога щодо забезпечення фінансування діяльності господарського товариства без використання державних коштів; (д) відсутність податкових та інших кредиторських зобов'язань; та (е) досвід геологічного вивчення надр не менше трьох років.

Варто звернути увагу на те, що, відповідно до Змін, конкурсна документація повинна містити інформацію про "державного партнера" та відповідну геологічну інформацію щодо ділянок надр. В результаті, вартість пакета конкурсної документації зросла з 100 000 гривень до 10 500 000 гривень для ділянки надр Олеська та 15 000 000 гривень для ділянки надр Юзівська.

Для одержання додаткової інформації звертайтесь, будь ласка,
до старшого партнера Армена Хачатуряна або юриста Ярослава Петрова.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти