logo-image
Закон України про доброчесне лобіювання прийнято

23 лютого 2024 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про доброчесне лобіювання», 27 лютого його направлено на підпис Президента України.

Серед ключових змін, які пропонує закон після першого читання, можна виділити такі:

  • Уточнено поняття лобіювання як діяльність, що здійснюється з метою впливу (спроби впливу) на об’єкт лобіювання в комерційних інтересах бенефіціара (за винагороду, що отримується прямо або опосередковано, та/або з оплатою фактичних витрат, необхідних для її здійснення) або у власних комерційних інтересах особи та стосується предмета лобіювання.
  • Не вважається лобіюванням діяльність громадських об’єднань, інших неприбуткових підприємств, установ та організацій, що спрямована на вплив (спробу впливу) на суб’єктів владних повноважень (органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права, наділені владними повноваженнями, їх посадових осіб) з метою прийняття або утримання від прийняття такими суб’єктами рішень, що віднесені до їхніх повноважень, крім випадків, якщо така діяльність стосується комерційних інтересів.
  • До числа бенефеціарів додано також іноземну державу.
  • До суб'єктів лобіювання додано іноземну юридичну особу, яка має на території України своє представництво відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
  • Суб'єктом лобіювання не може бути також медіа, політична партія, місцева організація політичної партії, релігійна організація, кандидат на виборну посаду на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, місцевих виборах.
  • Вилучено поняття адвокація.
  • Предметом лобіювання також не може бути нормативно-правовий акт щодо зміни території України та амністії.
  • Український народ на всеукраїнському референдумі та територіальна громада на місцевому референдумі не є об'єктами лобіювання.
  • Звіт з лобіювання подається двічі на рік.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через два місяці з дня початку функціонування Реєстру прозорості, але не пізніше 1 січня 2025 року, крім окремих пунктів, якими доручається розробка нормативних актів на виконання закону тощо.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до співкеруючого партнера Asters Сергія Свириби та радниці Юни Потьомкіної.

Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти