logo-image
Оновлені правила адміністрування податків під час воєнного стану

27 травня 2022 року набрали чинності оновлені правила адміністрування податків під час воєнного стану (Закон № 2260-IX від 12 травня 2022 року).

Нижче наводимо стислий виклад основних змін, що мають діяти протягом щонайменше найближчих трьох місяців (нагадаємо, що воєнний стан в Україні продовжено до 23 серпня 2022 року).

Виконання податкових обов'язків

Ще із початку воєнного стану було запроваджене правило, згідно з яким платник податків звільнявся від відповідальності за порушення строку виконання податкового обов'язку під час дії воєнного стану, якщо в нього не було можливості виконати такий обов'язок, за умови виконання цього обов'язку протягом шести місяців після закінчення воєнного стану. Це стосується обов'язків з подання податкової звітності (декларацій), реєстрації податкових накладних та сплати податків і зборів.

Відтепер умови звільнення від відповідальності за порушення строків виконання податкових обов'язків під час дії воєнного стану деталізуються і залежать від обставин конкретного платника податків.

 • Якщо платник не має можливості виконати податковий обов'язок протягом усього періоду дії воєнного стану, то він звільняється від відповідальності за умови, що він виконає відповідний обов'язок протягом шести місяців після закінчення воєнного стану.
 • Якщо платник не мав можливості виконати податковий обов'язок, але його можливість зробити це відновилася протягом дії воєнного стану, то він звільняється від відповідальності за умови, що він виконає відповідний обов'язок протягом 60 днів після закінчення місяця, в якому була відновлена можливість виконати відповідний обов'язок. Це положення стосується податкових обов'язків, граничний строк виконання який припадав/припадає на будь-яку дату з 24 лютого 2022 року до "дня відновлення можливості платника податків".
 • Якщо платник мав можливість виконати податковий обов'язок, то він звільняється від відповідальності за умови, що він виконає відповідний обов'язок до певної дати, а саме: (1) до 15 липня 2022 року – обов'язок з реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування; (2) до 20 липня 2022 року – обов'язок з подання податкової звітності; (3) до 31 липня 2022 року – обов'язок зі сплати податку. Це положення стосується податкових обов'язків, граничний строк виконання яких припадав на будь-яку дату з 24 лютого до 27 травня 2022 року.
 • Якщо платник перейшов на третю групу єдиного податку із застосуванням ставки 2%, то звільнення від відповідальності застосовується до нього стосовно податкових обов'язків, граничний строк виконання яких припадав на будь-яку дату з 24 лютого 2022 року до дня переходу на 2-відсотковий податок, за умови, що він виконає відповідний обов'язок протягом 60 днів після його повернення на "довоєнну" систему оподаткування.

Міністерство фінансів України має визначити, якими документами і в якому порядку підтверджуватиметься можливість чи неможливість виконання податкових обов’язків.

Податкові перевірки

Дещо послаблено мораторій на проведення податкових перевірок. Відтепер податкові органи можуть розпочинати (чи продовжити раніше зупинені):

 • камеральні перевірки;
 • фактичні перевірки;
 • документальні позапланові перевірки, що проводяться:
  • на звернення платника податків;
  • у зв'язку з реорганізацією, ліквідацією, зняттям з обліку платників податків;
  • на підставі заяв на бюджетне відшкодування ПДВ або декларацій із від'ємним значенням ПДВ більше 100 000 грн;
  • за наявності інформації про порушення валютного законодавства в частині граничних термінів повернення валютної виручки або надходження товарів за зовнішньоекономічними операціями.

Проведення перевірок з інших підстав не дозволяється, а перевірки з інших підстав, розпочаті раніше і зупиненні після введення воєнного стану, не відновлюються.

Якщо за результатами "дозволеної" перевірки будуть виявлені порушення податкового/валютного законодавства, то до платника податків буде застосована відповідальність, передбачена податковим законодавством. У такому разі не застосовуються мораторії та звільнення від відповідальності, встановлені на період карантину для боротьби з COVID-19, воєнного або надзвичайного стану. Водночас платник податку може посилатися на обставини, що звільняють від фінансової відповідальності, встановлені Податковим кодексом (зокрема, щодо вчинення порушення внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору)).

Строки

Відновлюється перебіг деяких строків, встановлених податковим законодавством, а саме:

 • строків подання податкової звітності, реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування;
 • строків сплати податків і зборів;
 • строків проведення камеральних, фактичних, документальних позапланових перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, нарахування пені, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

Перебіг інших строків зупинено з моменту введення воєнного стану.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера податкової практики та практики приватних клієнтів Asters Костянтина Соляра, старшого юриста Юрія Дмитренка або юриста Руслана Головка.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти