logo-image
Оновлені вимоги до форми та змісту структури власності

Наказ Міністерства фінансів України від 2 квітня 2024 року № 161 (далі – "Наказ") виклав у новій редакції Положення про форму та зміст структури власності. Цей нормативно-правовий акт містить, зокрема, наступні нововведення:

  • введено поняття "ланцюг контролю/володіння", "рівень контролю/володіння", "участь особи у ланцюзі контролю/володіння", "публічна компанія" та "ключовий учасник"; вважається, що публічна компанія не має ключових учасників
  • публічною компанією визнається юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якого допущені до торгів на фондовій біржі з переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2024 року № 586
  • стосовно акціонерних товариств у структурі власності передбачене розкриття лише ключових учасників; також визначено особливості для пайових, корпоративних інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів
  • структура власності складається за встановленою формою, що містить графи, які є обов'язковими для заповнення, та подається разом із її схематичним зображенням, яке має повністю відповідати інформації, зазначеній у структурі власності
  • на офіційному вебсайті Мінфіну оприлюднюватимуться приклади складання структури власності та її схематичного зображення
  • встановлюються чіткі вимоги до форми схематичного зображення структури власності, зокрема щодо зображення відносин власності, ланцюгів контролю/володіння та інших взаємозв'язків
  • розмір участі особи розраховується шляхом додавання її прямого та опосередкованого володіння за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами, а розмір опосередкованої участі – за спеціальною формулою
  • вимоги до форми та змісту структури власності не поширюються на юридичних осіб, державне регулювання яких здійснюють НБУ, НКЦПФР, а також осіб, які згідно з чинним законодавством не зобов'язані подавати інформацію про КБВ та структуру власності

Наказ набирає чинності через 90 днів з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні. Протягом 6 місяців з дня набрання ним чинності, раніше подана інформація про структуру власності вважатиметься повною за відсутності змін, неточностей чи помилок.

Нагадуємо, що Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" встановлює, що у разі неповноти, неточностей чи помилок у раніше поданих відомостях про КБВ та/або структуру власності юридична особа зобов'язана подати державному реєстратору виправлені відомості протягом 3 робочих днів.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до старшого партнера Asters Армена Хачатуряна, радника Максима Терещука та юристки Лесі Василенко.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти