logo-image
Верховна Рада прийняла Закон "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю"

6 лютого 2018 року Верховною Радою України прийнято Закон "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" № 4666 (далі – "Закон"). Зважаючи на значну зарегульованість діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (далі – "Товариства"), застарілість та недостатню ясність багатьох норм Закону України "Про господарські товариства", а також Господарського та Цивільного кодексів в частині Товариств, прийняття Закону є прогресивним кроком, спрямованим на вдосконалення регулювання щодо створення, діяльності та припинення Товариств. Крім того, Закон зближає українське законодавство про компанії із законодавствами про компанії ЄС та його країн-членів.

Серед головних нововведень Закону слід виокремити наступні:

  1. Кількість учасників Товариства не обмежується.
  2. Учасники Товариства мають право укладати корпоративний договір (shareholders' agreement) для врегулювання питань реалізації своїх прав.
  3. Учасники Товариства можуть видавати безвідкличні довіреності, пов'язані з реалізацією належних їм корпоративних прав.
  4. Інформація про місцезнаходження Товариства, розмір його статутного капіталу та перелік учасників не підлягає обов'язковому включенню до статуту.
  5. Строк внесення учасниками вкладів до статутного капіталу зменшено з одного року до шести місяців.
  6. Введено чіткі механізми прийняття рішень учасниками Товариства шляхом заочного голосування та опитування.
  7. Передбачено можливість створення наглядової ради, яка є ефективним інструментом контролю та регулювання діяльності виконавчого органу.
  8. Введено поняття значних правочинів і правочинів із заінтересованістю, а також встановлено правила їх погодження та вчинення Товариством.
  9. Деталізовано процедури припинення та виділу Товариств.

Законом скасовується та змінюється низка норм Господарського та Цивільного кодексів, Закону України "Про господарські товариства" та інших законів. Закон набуде чинності через три місяці після його підписання Президентом та офіційного опублікування.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера Вадима Самойленка та радника Олеся Квята.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти