logo-image
Парламент схвалив зміни до законодавства про захист економічної конкуренції, спрямовані на забезпечення принципу процесуальної справедливості

7 лютого 2019 року Парламент схвалив зміни до законів "Про Антимонопольний комітет України" та "Про захист економічної конкуренції" з метою врегулювання певних питань і забезпечення принципу процесуальної справедливості. Зміни спрямовані на забезпечення застосування законодавства про конкуренцію у прозорий, своєчасний та недискримінаційний спосіб, поважаючи принципи процесуальної справедливості та права на захист, і направлені, серед іншого, на імплементацію принципів Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Зміни до законодавства про захист економічної конкуренції передбачають, зокрема, наступне:

  1. встановлення граничних строків розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
  2. закріплення процесуальних прав осіб, які є учасниками провадження у справі, в тому числі на ознайомлення з наявними у справі доказами, зокрема і неконфіденційними версіями інформації з обмеженим доступом з метою з'ясування необхідності їх використання для захисту своїх прав у такому провадженні;
  3. права учасників провадження у справі заявляти відводи посадовим особам АМК, які здійснюють щодо процесуальні дії під час розгляду справи, за наявності передбачених законом підстав;
  4. удосконалення інституту слухань у справі, зокрема обов'язку їх проведення до прийняття рішення у справі колегіальними органами;
  5. заборона посилання у рішеннях АМКУ на докази, з якими сторонам не була забезпечена можливість ознайомитися (крім випадків обмеження доступу до інформації відповідно до законодавства) та надати заперечення, а також заборона використання доказів, отриманих з порушенням законодавства та прав осіб, а також приймати рішення з порушенням права особи на захист;
  6. удосконалення програми звільнення від відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії ("leniency") з метою більш ефективного розкриття і доведення таких порушень. На сьогодні передбачена можливість повного звільнення від відповідальності для першої особи, яка повідомила про таке порушення. Удосконалена програма передбачає стимулювання також й інших порушників, добровільно надавати АМКУ докази вчинення ними порушення, які мають суттєве значення для прийняття рішення у справі. Але для таких осіб засобами стимулювання буде не звільнення від відповідальності, а зменшення розміру штрафу в залежності від черговості подання особами таких доказів. Максимальне зниження розміру штрафу у 50% одержить та з цих осіб, яка першою добровільно надасть докази. Для інших осіб зменшення складатиме, відповідно, 30% та 20%.
  7. запровадження процедури врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії ("settlement"), яка передбачає визнання особою вчинення порушення та обставин його вчинення. Реалізація такої процедури дозволятиме АМКУ скоротити строки розгляду справ, витрату ресурсів на збирання доказів і можливі судові спори, а порушнику одержати зменшення штрафу на 20%. Така угода потребуватиме затвердження господарським судом;
  8. скасування положень про нарахування пені за просторочення сплати штрафу. На сьогодні розмір пені становить 1,5% за кожен день такого прострочення, при цьому така пеня нараховується навіть у випадку, коли особа реалізує своє право на оскарження рішення АМКУ в суді (у періоди між відкритими провадженнями в судах першої, апеляційної та касаційної інстанції).

Закон очікує на підпис Президента України і набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, окрім положень щодо запровадження процедури врегулювання у справах про антиконкурентні узгоджені дії, які набирають чинності з 1 січня 2020 року. 

Якщо Вас цікавить додаткова інформація по даному питанню, звертайтесь, будь ласка, до Ігоря Свечкаря, Олександра Вознюка або Тетяни Вовк.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти