logo-image
Україна прийняла вторинне законодавство, необхідне для створення нового ринку електроенергії

14 березня 2018 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (далі «Регулятор»), було прийнято ряд постанов, необхідних для ефективного функціонування нового ринку електроенергії України, починаючи з 1 липня 2019 року.

Це ще один важливий крок в імплементації Закону про ринок електричної енергії № 2019-VIII від 13 квітня 2017 року, який включає в себе прийняття необхідних актів вторинного законодавства:

 • Правила ринку електричної енергії (Постанова № 307);
 • Правила ринку «на добу вперед» і внутрішньодобового ринку (Постанова № 308);
 • Кодекс системи передачі (Постанова № 309);
 • Кодекс системи розподілу (Постанова № 310);
 • Кодекс комерційного обліку (Постанова № 311);
 • Правила роздрібного ринку електроенергії (Постанова № 312).

Важливо зазначити, що низка нормативних актів, включаючи Постанови № 309-312, вступили в силу 19  квітня 2018 року; водночас, Постанови № 307-308 ще мають бути опубліковані в офіційному порядку. Окрім цього, передбачена можливість, в тому числі, для учасників ринку, вносити зміни до всіх актів, за виключенням Постанови № 312, за процедурою, яка дещо відрізняється в кожному окремому випадку в залежності від відповідної Постанови.

Новий ринок електроенергії спрямований на припинення існуючої моделі «єдиного покупця» та впровадження шести нових ринків, а саме:

 • Ринок двосторонніх договорів – ринок двостороннього продажу та купівлі електроенергії між виробниками та постачальниками / споживачами електроенергії;
 • Балансуючий ринок – ринок для продажу та купівлі необхідних об'ємів електричної енергії оператором системи передачі для балансування щоденних обсягів електропостачання та регулювання небалансів;
 • Ринок «на добу вперед» – ринок електричної енергії та її постачання на наступний день на умовах, погоджених торговим днем раніше;
 • Внутрішньодобовий ринок – ринок торгівлі електроенергією протягом дня після торгів  «на добу вперед»;
 • Роздрібний ринок – ринок для кінцевих споживачів, які купують електроенергію безпосередньо у постачальників електроенергії та інших учасників ринку, що надають послуги, пов'язані з енергопостачанням, на підставі договорів, укладених на вибір споживачів;
 • Ринок допоміжних послуг – ринок, на якому оператор системи передач може придбати численні допоміжні послуги для забезпечення стабільного та якісного енергопостачання.

Нижче наш огляд вторинного законодавства, яке, як очікується, сприятиме виконанню Україною взятих на себе зобов'язань з лібералізації ринку електроенергії в рамках виконання умов Третього енергетичного пакету ЄС.

Кодекс системи передачі

Кодекс системи передачі є зводом правил, що регулюють взаємовідносини Оператора системи передачі (далі – «ОСП») та інших користувачів системи передачі щодо планування, розвитку та експлуатації системи передачі у складі об’єднаної енергетичної системи (далі – «ОЕС») України, а також приєднання та доступу до системи передачі.

Кодексом закріплені процедура для планування розвитку мереж електропередачі, порядок планування, управління та експлуатації мереж електропередачі за нормальних та аварійних умов, а також вимоги до забезпечення безпеки експлуатації.

Очікується, що прийняття Кодексу забезпечить якнайшвидше впровадження в українську мережу електропередачі технічних стандартів Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E), усунить існуючі технічні бар'єри та створить умови для безперебійного експорту/імпорту електроенергії. Таким чином можливо буде забезпечити більш надійні джерела постачання електроенергії, у результаті чого, підвищити надійність енергосистеми України в цілому.

Кодекс системи розподілу

Кодексом визначено функціональні права та обов'язки операторів регіональних розподільчих електричних мереж та порядок їх розвитку. Серед іншого, в ньому містяться умови для підключення користувачів до розподільних мереж, правила роботи розподільних мереж, а також підключення малих електричних станцій.

Кодекс комерційного обліку

Кодексом, серед іншого, визначено процедуру організації обліку електричної енергії та порядок реєстрації постачальників послуг комерційного обліку. Також, визначено порядок формування даних щодо обсягу виробленої, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої електричної енергії з метою використання таких даних на ринку електричної енергії, права та обов'язки сторін стосовно організації комерційного обліку електричної енергії та отримання точних і достовірних даних комерційного обліку для здійснення комерційних розрахунків.

Правила ринку електричної енергії

Правила ринку визначають, серед іншого, порядок реєстрації учасників ринку, у тому числі, виробників електричної енергії, постачальників та споживачів, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами про врегулювання небалансів електричної енергії, правила балансування, правила функціонування ринку допоміжних послуг, проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг, виставлення рахунків, містять положення щодо функціонування ринку при виникненні надзвичайних ситуацій в ОЕС України.

Правила ринку «на добу наперед» (РДН) та внутрішньодобового ринку (ВДР)

Ці Правила регулюють ринки, управління яких здійснюється оператором ринку, та визначають взаємовідносини між оператором ринку і учасниками ринку РДН/ВДР. Правила також містять форми договорів про участь у РДН/ВДР, а також заявок та договорів купівлі-продажу електричної енергії на ринку РДН/ВДР.

Правилами визначено порядок реєстрації учасників РДН/ВДР, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов'язань за договорами купівлі-продажу електричної енергії РДН/ВДР, порядок організації та проведення торгів РДН і торгів ВДР, порядок визначення ціни на електричну енергію, порядок проведення розрахунків на РДН і ВДР, порядок визначення вартості послуг оператора ринку та порядок її оплати, порядок розкриття інформації та оприлюднення інформації, порядок врегулювання спорів між оператором ринку та учасниками РДН/ВДР.

Правила роздрібного ринку

Ці Правила встановлюють договірні основи для цілей купівлі-продажу електричної енергії між споживачами, електропостачальниками та іншими учасниками роздрібного ринку електроенергії і визначають діяльність (і) постачальників універсальних послуг та (іі) постачальників «останньої надії».

Постановою, якою затверджено Правила, покладається обов'язок на укладення нових договорів між споживачами та іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії до 1 грудня 2018 року. Для цього передбачається приєднання споживачів до публічних договорів приєднання (договори про надання послуг з розподілу електричної енергії, договори про постачання електричної енергії) на умовах чинних договорів постачання електричної енергії та користування електричною енергією, укладених з постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом, шляхом подання заяви-приєднання за формою, наведеною у додатку до цієї постанови.

В цілому, прийняття вищезазначених нормативно-правових актів, а також можливість внесення змін до них, демонструє рішучий намір України перетворити український енергетичний ринок на ефективне, конкурентне та інвестиційно привабливе середовище.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до партнера Астерс Ярослава Петрова або старшого юриста Марти Галабала або юриста Сергія Ярошенко.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти