logo-image
Нова концепція збільшує відповідальність у сфері охорони навколишнього середовища

28 квітня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв Розпорядження № 401-р ("Розпорядження"). Наказом затверджується концепція розробки законів, яка повинна збільшити та зробити невідворотною адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища ("Концепція").

З цією метою Міністерство екології та природних ресурсів України згідно з наказом має розробити та подати на розгляд уряду проекти таких законів:

 • Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення; та
 • Про внесення змін до Кримінального кодексу України.

Запропоновані законопроекти відповідно до Концепції повинні внести зміни до наступних статей Кодексу про адміністративні правопорушення, щоб вони відповідали Директиві ЄС № 2004/35/ЄС:

 • Стаття 29 "Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення";
 • Стаття 87 "Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин"; і
 • Стаття 90-1 "Невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій".

Кодекс України про адміністративні правопорушення зазнає також змін у наступних статтях:

 • Стаття 64 "Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці";
 • Стаття 78-1 "Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ";
 • Стаття 79 "Недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і експлуатації підприємств і споруд";
 • Стаття 82 "Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення";
 • Стаття 82-1 "Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів";
 • Стаття 82-4 "Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу";
 • Стаття 85 "Порушення правил використання об’єктів тваринного світу";
 • Стаття 188-5 "Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів".

Кримінальний кодекс України має такі зміни:

 • Стаття 236 "Порушення правил екологічної безпеки";
 • Стаття 239 "Забруднення або псування земель";
 • Стаття 241 "Забруднення атмосферного повітря";
 • Стаття 242 "Порушення правил охорони вод";
 • Стаття 243 "Забруднення моря".

Розпорядженням також передбачається кримінальна відповідальність юридичних осіб та за виробництво озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.

Загалом, Концепція є логічним розвитком у сфері екології. Однак, запропоновані зміни можуть бути змінені під час розробки відповідних законів та їх прийняття Парламентом.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радника Астерс Анжеліки Лівіцької та старшого юриста Богдана Шморгуна

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти