logo-image
Запуск гарантій походження електроенергії з ВДЕ – Уряд прийняв вторинне законодавство

27 лютого 2024 року Кабінет Міністрів України схвалив Порядок видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії та Порядок визначення екологічної цінності електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Гарантії походження засвідчують права її власника на екологічну цінність, тобто обсягу викидів СО2, яких вдалось уникнути, та позитивний ефект від виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії ("ВДЕ").

Порядок щодо гарантій походження регулює:

 • Функціонування реєстру гарантій походження ("Реєстр")
 • Порядок та вимоги до реєстрації в Реєстрі
 • Порядок видачі, обігу та погашення гарантій походження
 • Порядок проведення перевірки генеруючих установок та споживачів

Функціонування Реєстру

Видача, обіг та погашення гарантій походження здійснюється виключно між користувачами Реєстру. Гарантії походження видаються, передаються чи погашаються шляхом подання електронних запитів у реєстрі.

Доступ заявникам та користувачам до реєстру забезпечується адміністратором, та має бути відкритим і безоплатним.

Взаємодія адміністратора реєстру гарантій походження з користувачами реєстру гарантій походження відбувається через облікові записи.

Порядок та вимоги до реєстрації в Реєстрі

Існує дві категорії користувачів Реєстру – перша категорія включає тих, які зобов'язані реєструватися у Реєстрі, і категорія користувачів, які мають право.

Особи, які зобов'язані реєструватися:

 • Суб’єкти господарювання, які продають електроенергію гарантованому покупцю за "зеленим" тарифом або надають гарантованому покупцю послугу із застосуванням механізму ринкової премії
 • Постачальники універсальних послуг
 • Гарантований покупець

Інші суб’єкти господарювання та споживачі реєструються добровільно.

Гарантованому покупцю будуть належати гарантії походження на відпущену «зелену» електроенергію тими виробниками ВДЕ, яким надається державна підтримка.

Реєстрація в Реєстрі здійснюється на підставі відповідної заяви.

Порядок також визначає право користувача Реєстру зареєструвати в ньому свою енергоустановку. Така установка має бути введена в експлуатацію та підключена до мереж.

Порядок видачі, обігу та погашення гарантій походження

Гарантія походження видається на обсяг відпущеної електричної енергії в мережу, що становить 1 МВт∙год, протягом операційного періоду (календарного місяця, протягом якого була вироблена електрична енергія).

Гарантія походження перебуває у вільному обігу впродовж 12 місяців з дати виробництва електричної енергії, а погашення гарантії здійснюється протягом 18 місяців з такої дати.

У випадку, якщо гарантія не була погашена протягом 18 місяців, така гарантія анулюється.

Під погашенням гарантії походження Порядок визначає:

Порядок визначає, що гарантія походження не видається на електричну енергію, відпущену з установки зберігання енергії, крім випадку, якщо така установка використовується на об'єктах, які виробляють електроенергію з ВДЕ, без отримання ліцензії із зберігання енергії.

Порядок погашення гарантій походження поза межами митної території України визначається міжнародними договорами.

Порядок проведення перевірки генеруючих установок споживачів

Порядок визначає, що перевірки об’єктів електроенергетики або черг будівництва електричної станції, що виробляють електричну енергію з використанням ВДЕ, здійснюється відповідно до затвердженого НКРЕКП порядку здійснення контролю.

Перевірка генеруючої установки споживача (у тому числі активного споживача) проводиться НКРЕКП шляхом здійснення виїзної перевірки відповідно до вимог цього Порядку.

Підставами для проведення перевірки генеруючої установки споживача (у тому числі активного споживача), що зареєстрована у реєстрі гарантій походження є:

 • Обґрунтоване не анонімне звернення фізичної або юридичної особи про порушення споживачем вимог законодавства
 • Подання споживачем заяви про проведення перевірки
 • Інформація про виробництво електричної енергії генеруючою установкою споживача не з ВДЕ
 • Необхідність перевірки достовірності інформації, внесеної до Реєстру, встановленої НКРЕКП

Порядок визначення екологічної цінності електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок визначення екологічної цінності електричної енергії, виробленої з ВДЕ, тобто обсяг викидів СО2, яких вдалось уникнути.

Екологічна цінність вимірюється у кілограмах CO2 еквіваленту на 1 МВт⋅год електричної енергії та визначає усереднений обсяг парникових газів, який було б викинуто виробниками електричної енергії, що використовують теплоелектростанції у процесі виробництва електричної енергії з викопних видів палива, у разі заміщення електричної енергії, виробленої з ВДЕ.

Міністерство енергетики України ("Міненерго") визначає екологічну цінність електроенергії, яка виробляється з ВДЕ. Для цього Міненерго використовує два основних джерела інформації:

 1. Публічна інформація про річні викиди парникових газів у секторі енергетики, яка міститься у Національному кадастрі антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, що формується Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів ("Міндовкілля") згідно з міжнародними угодами про зміну клімату
 2. Дані про обсяг виробництва електроенергії з традиційних джерел палива, які отримують з фактичного балансу електроенергії в енергетичній системі України за останні п'ять років, ураховуючи дані за два роки до випуску гарантії походження електроенергії. Якщо ця інформація не доступна публічно, Міндовкілля надає її Міненерго протягом п'яти робочих днів за запитом, щоб забезпечити правильний розрахунок екологічної цінності

Більше інформації про Порядки за посиланням.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера Asters Ярослава Петрова, радниці Марти Галабали та юристки Катерини Андарак.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти