logo-image
Комісія з цінних паперів прийняла новий порядок консолідації та дроблення акцій

13 квітня 2012 року набув чинності Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій акціонерного товариства (далі – Порядок), затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 6 березня 2012 року №371. У зв'язку із цим втратило чинність Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного капіталу, затверджене Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 вересня 2000 року № 125.

Порядком було значно вдосконалено процедуру консолідації та дроблення акцій, а також приведено її у відповідність із певними важливими вимогами Закону України "Про акціонерні товариства", який набув чинності 30 квітня 2009 року: здійснення консолідації та дроблення можливе лише стосовно тих акцій, які існують у бездокументарній формі; та консолідація та дроблення акцій не є підставою для обов'язкового викупу акціонерним товариством акцій в акціонерів, які цього вимагають.

Крім цього, Порядок встановлює більш чітку та логічну процедуру консолідації та дроблення акцій, що усуває певні складнощі, які виникали раніше під час реєстрації випуску акцій нової номінальної вартості та здійсненні пов'язаних операцій у депозитарній системі. Основним прикладом цього є виключення з процедури деномінації етапів обміну старих акцій на письмові зобов'язання про видачу акцій нової номінальної вартості та обміну цих письмових зобов'язань на акції нової номінальної вартості, які могли бути застосовані тільки до деномінації акцій у документарній формі.


Для одержання додаткової інформації звертайтесь, будь ласка,
до старшого партнера Армена Хачатуряна та юриста Ірини Щербини.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти