logo-image
Регулятор пропонує зміни до Кодексу системи розподілу для спрощення приєднання споживачів та регулювання приєднання індустріальних парків до електричних мереж

21 жовтня 2020 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила до публічного обговорення проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу систем розподілу» («Проект постанови»). Цей Проект постанови регулює особливості приєднання індустріальних парків до електричних мереж відповідно до законопроектів на розгляді у парламенті, які стосуються залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження інвестиційних стимулів в індустріальних парках. Крім того, Проект постанови спрощує процедуру приєднання до системи розподілу з дотриманням вимог сучасного цифрового світу.

Проект постанови вносить наступні зміни.

1.     Удосконалення договорів приєднання до електричних мереж системи розподілу

Типові договори на приєднання пропонується викласти у новій редакції, а також пропонується виокремити (і) типовий договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» та (іі) типовий договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником. Такі договори стають публічними (окрім додатків до них). Зокрема, до типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу та типового договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ» додано наступне:

 • положення про публічність цих договорів;
 • положення про право замовника подавати оператору системи розподілу звернення, скарги, претензії та заяви про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання;
 • положення про вартість за приєднання, що має бути визначена в додатку до договору;
 • положення про пеню у випадку порушення строків надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж. Винна сторона сплачує іншій стороні пеню у розмірі, який залежить від терміну прострочення;
 • положення про обставини непереборної сили, яке передбачає, що сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної сили, має не пізніше ніж через 5 днів письмово повідомити іншу сторону про початок, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили;
 • розділ про надання послуги з приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу, який визначає поняття повідомлення про надання послуги з приєднання оператора системи розподілу; та
 • розділ з іншими умовами договору.

Підписання договору про приєднання до електричних мереж системи розподілу не потребує підпису та акцептування і відбуватиметься оплатою замовника.

2.     Спрощення процедури приєднання

Проект постанови скорочує перелік документів, які додаються до заяви про приєднання електроустановки та сама заява переходить у цифровий формат.

До заяви про приєднання додається, серед іншого, викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки, або будь-які інші графічні матеріали із зазначенням (вказанням) місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше).

У разі приєднання індустріального парку, створеного відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про індустріальні парки», додатково до заяви додаються: копія документа на право власності чи користування земельною ділянкою, кадастрові номери земельних ділянок, на яких створено індустріальний парк; копію рішення про включення індустріального парку до реєстру індустріальних парків; копію договору про створення та функціонування індустріального парку.

Документи, якщо вони присутні в цифрових базах України, подавати не потрібно, лише вказати їх ідентифікатор.

3.     Класифікація малих систем розподілу

Проект постанови вводить поняття оператора, користувачів, територію малої системи розподілу.

Згідно з Проектом постанови, електрична мережа класифікується як мала система розподілу («МСР»), якщо вона одночасно підпадає під такі критерії за величинами:

 • кількість приєднаних точок (користувачів - юридичних або фізичних осіб) до МСР більше 2;
 • приєднана потужність МСР до оператора системи розподілу («ОСР») та/або оператора системи передачі («ОСП») більше 5 МВт;
 • прогнозований середньомісячний обсяг розподілу електричної енергії МСР більше 500 тис. кВт/год;
 • розподіл електричної енергії здійснюється менше 100 побутовим споживачам, що пов'язані з власниками МСР договірними відносинами або на інших правових підставах, та/або ця система перебуває у спільній власності таких побутових споживачів; та
 • відсутній транзит електричної енергії за територію МСР (не здійснюється розподіл електричної енергії іншим споживачам та/або в мережі ОСП/ОСР).

Електрична мережа може бути класифікована як МСР, якщо замовник отримав та виконав технічні умови з метою приєднання індустріального парку.

4.     Інформування споживачів щодо планових перерв у постачанні

Згідно з Проектом постанови, ОСР повинен розміщувати на власному веб-сайті інформацію щодо планових перерв в електропостачанні із зазначенням населених пунктів та вулиць та/або об'єктів, які буде відключено, причини перерви, дати та час початку перерви (з точністю до години) та її тривалості, а також надіслати органам місцевого самоврядування, на території яких заплановані перерви в електропостачанні. Інформація має бути розміщена не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку перерви. ОСР має в автоматичному режимі здійснювати інформування споживача щодо планових (не пізніше ніж за 3 календарних дні до початку перерви) та аварійних перерв в електропостачанні його об’єкта, шляхом направлення йому повідомлень (зокрема через сервіси особистих кабінетів споживачів та/або через інші електронні платформи). Повідомлення щодо аварійних перерв в електропостачанні мають містити інформацію щодо причин та очікуваної тривалості перерви.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до старшого юриста Астерс Марти Галабали і юриста Олени Січковської.  

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти