logo-image
Врегульовано трудові відносини при передачі суб’єкта господарювання

15 травня 2024 року набрав чинності Закон України "Про внесення зміни до Кодексу законів про працю України щодо трудових відносин при передачі суб’єкта господарювання", який встановлює додаткові гарантії працівникам у випадку передачі бізнесу. Закон прийнято з метою приведення національного законодавства про працю у відповідність до положень Директиви Ради № 2001/23/ЄС від 12 березня 2001 року.

Під передачею суб’єкта господарювання розуміється зміна власника підприємств, їх реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або виділ, а також зміна власника/користувача майна або його частини, за яким стоїть організована група ресурсів, що використовуються роботодавцем-фізичною особою, із збереженням виду економічної діяльності, що провадився відчужувачем.

Основні положення стосуються наступного:

  • у разі передачі суб’єкта господарювання трудові відносини працівників продовжуються із набувачем;
  • права і обов’язки за трудовими договорами, що існували між працівниками і відчужувачем, переходять до набувача;
  • роботодавець зобов'язаний повідомити працівників про передачу суб'єкта господарювання не пізніше ніж за 10 днів до її здійснення;
  • профспілка або представники працівників мають право протягом 5 днів з моменту отримання інформації ініціювати консультації з відчужувачем та/або набувачем щодо причин передачі та її наслідків, а також заходів для мінімізації негативного впливу на працівників;
  • після передачі статус і функції виборного органу первинної профспілкової організації (чи інших уповноважених представників працівників) зберігаються;
  • якщо внаслідок передачі підприємства змінюються істотні умови праці, працівника повинні повідомити про них заздалегідь – не пізніше ніж за 2 місяці.

***

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радниці Asters Інеси Летич та юристки Ірини Шапошнікової.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти