logo-image
В Україні набув чинності порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

27 жовтня 2020 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» № 993 від 23 вересня 2020 року («Постанова»). Порядок визначає процедуру продажу на аукціоні шляхом проведення електронних торгів спеціального дозволу на користування надрами в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Постанова замінює Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами» № 594 від 30 травня 2011 року та Постанову Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів» № 848 від 17 жовтня 2018 року. Обидві ці постанови втратили силу.

Ініціація проведення аукціону

Відтепер, юридичні особи або ж фізичні особи-підприємці, які хотіли б отримати спеціальний дозвіл, можуть ініціювати аукціон, подавши Державній службі геології та надр України («Держгеонадра») відповідну заяву та додаткові матеріали до неї.

Держгеонадра готує з урахуванням заяв перелік ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон. Щодо виставлення на аукціон ділянок, що містять корисні копалини місцевого значення, то Держгеонадра надсилає їх рекомендованим листом з повідомленням на погодження відповідним районним, міським, селищним, сільським радам і радам об’єднаних територіальних громад.

Надалі Міністерство екології України («Мінекології») в термін, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження від Держгеонадр пропозицій щодо визначення переліку ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон, направляє Держгеонадрам свої пропозиції в частині дотримання вимог природоохоронного законодавства. Зазначені пропозиції публікуються Мінекології на його офіційному сайті протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення.

Держгеонадра включає до наказу про затвердження переліку ділянок надр таку ділянку разом з відповідною програмою робіт та протягом 30 календарних днів приймає рішення про проведення аукціону. Держгеонадра розміщує оголошення про проведення аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів і на його офіційному сайті протягом 10 робочих днів з дня затвердження.

Ціна лота

Згідно з Постановою, визначаються наступні особливості визначення початкової ціни лотів:

  • початкова ціна лота розраховується Держгеонадра відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 року № 1374 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 915);
  • при продажу на аукціоні спеціального дозволу на геологічне вивчення бурштиноносних надр, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобутком бурштину (промисловою розробкою родовищ), початкова ціна лота становить дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 34 000 гривень (приблизно 1024 євро) за 1 гектар відповідної ділянки бурштиноносних надр, з обов'язковим подальшим затвердженням оцінки запасів;
  • початкова ціна лота повторного аукціону становить 50% початкової ціни цього лота. Початкова ціна лота аукціону за методом покрокового зниження початкової ціни і подальшого надання цінових пропозицій становить 100% початкової ціни лота;
  • початкова ціна лота повторних аукціонів з продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку, видобування підземних вод (у тому числі мінеральних), для всіх потреб, та дозволу становить 100 % початкової ціни цього лота; та
  • початкова ціна лота кожного аукціону зазначається в оголошенні про проведення відповідного аукціону.

Договори з відкладальною обставиною

Постанова затверджує поняття договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, який укладається між Держгеонадра та переможцем аукціону в разі визначення переможцем аукціону іноземної юридичної особи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва. Згідно з Постановою, переможець на підставі підписаного протоколу аукціону звертається до Держгеонадр з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною за результатами проведення аукціону. Такий договір укладається між Держгеонадрами та переможцем не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону та опубліковується Держгеонадрами у системі.

Постанова затверджує, що сплата вартості геологічної інформації здійснюється переможцем аукціону протягом 30 робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.

Питання оцінювання впливу на довкілля

До особливих умов дозволу включається заборона на провадження діяльності, визначеної Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», без належного висновку з оцінки впливу на довкілля, якщо було продано відповідний дозвіл на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та/або видобування корисних копалин. Після проведення такої оцінки Держгеонадра зобов'язується внести зміни до особливих умов дозволу з урахуванням результатів оцінки впливу на довкілля.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до старшого юриста Asters Марти Галабали і юриста Олени Січковської

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти