logo-image
Нові кроки в реалізації національного плану скорочення викидів

16 липня 2021 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 5126 "Про імплементацію Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок" (далі – "Постанова"). Цією Постановою Верховна Рада України доручила Кабінету міністрів України, профільним Міністерствам та Національній Комісії з Регулювання Енергетики та Комунальних Послуг вжити заходів, спрямованих на реалізацію Національного плану скорочення викидів (далі – "План").

Постановою передбачається:

  1. Обов'язок Кабміну прийняти нормативні документи, що забезпечать скорочення викидів діоксиду сірки (SO2) та оксидів азоту (NOx).
  2. Затвердження комплексу потенційних джерел та інструментів фінансового забезпечення для реалізації Плану. Такий комплекс має відповідати вимогам пункту (f) частини третьої статті 262 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
  3. Кабмін також повинен розробити та затвердити проект закону України "Про Енергетичну стратегію України до 2050 року" (далі – "Законопроект"). Розроблення Законопроекту буде покладене на Міністерство енергетики України. Постанова визначає ряд вимог до нього. Законопроект має визначати:
  • роль генеруючих потужностей, які працюють на основі вугілля та інших джерел викопного палива;
  • механізми забезпечення збалансованості енергетичної мережі України для забезпечення безперебійного надійного енергопостачання;
  • синхронізацію всієї об'єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E.
  1. Мінекології повинне буде розробити та затвердити уніфіковану методику розрахунку та верифікації даних про викиди забруднюючих речовин атмосферного повітря від великих спалювальних установок. Міністерство охорони здоров'я – механізм щоквартального розрахунку збитків, завданих викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря з великих спалювальних установок системі охорони здоров’я, життю та здоров’ю громадян України.
  2. НКРЕКП повинен буде забезпечувати інтеграцію Плану в умовах лібералізованого ринку електроенергії.

 

Ми оцінюємо Прийняту постанову, як крок, що є дійсно необхідний в реалізації Плану. Також, прийняття Постанови зокрема, та реалізація Плану в цілому, є досить позитивними кроками, враховуючи що, по-перше, українське законодавство в сфері екології є досить застарілим і давно вимагало оновлення, по-друге, обидва згадані документи спрямовані на імплементацію положень Директиви 2010/75/ЄС "Про промислові викиди (інтегрований підхід до запобігання забрудненню та його контролю)" та Директиви 2001/80/ЄС "Про обмеження викидів речовин від крупних установок спалювання, що забруднюють повітря".

Враховуючи, що нормативно-правові акти, що передбачені Постановою, ще належить розробити та прийняти, юристи Asters будуть пильно слідкувати за виконанням Постанови та реалізацією Плану, а також інформувати про нові ініціативі в цій сфері та суміжних питаннях.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радника Asters Анжеліки Лівіцької та старшого юриста Богдана Шморгуна

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти