logo-image
Набрали чинності нові правила проведення перевірок бізнесу

1 січня 2017 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" від 3 листопада 2016 року № 1726-VIII. З урахуванням цих змін до законодавства, планування і проведення перевірок буде здійснюватися відповідно до наступних нових правил:

Сфера застосування вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", який є основним законодавчим актом, що регулює порядок здійснення перевірок контролюючими органами, була поширена на більш широке коло органів, включаючи органи Державної фіскальної служби (крім питань митного контролю на кордоні), державного архітектурно-будівельного контролю, державного нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення. Заплановано впровадження інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду. В результаті цього повинен стати загальнодоступним досить широкий спектр інформації стосовно  перевірок − від річних планів перевірок усіма контролюючими органами до результатів кожної перевірки та вжитих заходів стосовно виявлених порушень. Скасовано планування перевірок на квартальній основі. Відтепер планування заходів зі здійснення державного нагляду повинно здійснюватися виключно з річною періодичністю, при цьому річні плани перевірок не підлягають зміні. Якщо згідно з даними автоматизованої системи один і той же суб'єкт господарювання внесений до планів перевірок різних контролюючих органів, то це є підставою для проведення комплексної перевірки стосовно такого суб'єкта. Відтепер на рівні закону встановлена єдина періодичність проведення  планових перевірок залежно від ступеня ризику від здійснення господарської діяльності підприємством. Стосовно підприємств, діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику, планові перевірки одним контролюючим органом здійснюються не частіше одного разу на два роки, до середнього ступеня ризику − не частіше одного разу на три роки, і до незначного ступеня ризику – не частіше одного разу на п'ять років. Максимальний строк проведення планової перевірки скорочено з 15 до 10 робочих днів. Сумарна тривалість усіх планових перевірок контролюючими органами протягом календарного року щодо суб'єкта господарювання (комплексного планового заходу) не може перевищувати 30 робочих днів. Розширено і систематизовано перелік підстав, на які суб'єкт господарювання може посилатися, щоб не допускати представників контролюючого органу до здійснення перевірки. Цей перелік відтепер, наприклад, передбачає таке право у разі, якщо орган державного нагляду здійснює повторну позапланову перевірку на підставі факту, що вже був підставою для проведення позапланової перевірки.

Крім того, суб'єкти господарювання тепер наділені правом вимагати припинення здійснення заходу державного нагляду після його початку в таких випадках:

перевищення максимального строку здійснення такого заходу, використання посадовими особами контролюючого органу неуніфікованих форм актів; а також з'ясування посадовими особами під час здійснення позапланової перевірки питань, інших ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. Санкція, що застосовується до суб'єкта господарювання за перше правопорушення, не може перевищувати мінімальну санкцію, встановлену законом. У разі несплати суб'єктом господарювання штрафної санкції протягом 15 днів, сума санкції стягується в судовому порядку (якщо застосування санкції не було оскаржено).

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь до партнера Світлани Чепурної
та старшого юриста Оксани Легкої.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти