logo-image
Нові вимоги щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб та інші законодавчі новели

14 жовтня 2014 року Парламент України ухвалив Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів" (далі – "Закон"), який вступив в силу 25 листопада 2014 року.

Зокрема, Законом внесені зміни в сфери (1) державної реєстрації юридичних осіб, (2) публічного доступу до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, (3) протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

(1) Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів

Відповідно до Закону, українські компанії зобов'язані розкривати інформацію про своїх кінцевих вигодоодержувачів (далі – "Бенефіціари"). Згідно Закону Бенефіціарами є фізичні особи, які, незалежно від формального володіння, мають можливість, безпосередньо або через інших осіб, здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність компанії. Агенти, номінальні утримувачі (номінальні власники) або посередники у здійсненні прав власника або управлінця не вважаються Бенефіціарами. В Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців підлягає включенню наступна інформація щодо Бенефіціарів: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, паспортні дані, місце проживання та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Інформація про Бенефіціарів та структуру власності учасників/акціонерів компанії, яка дає можливість встановити фізичних осіб – власників істотної участі в компанії (істотною участю є пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 або більше відсотків статутного капіталу/акцій/прав голосу в юридичній особі або прямий або опосередкований вплив на неї) підлягає розкриттю державному реєстратору під час реєстрації компанії.

Керівники компаній зобов'язані встановлювати своїх Бенефіціарів, регулярно оновлювати і зберігати інформацію про них та надавати її державному реєстратору. На керівника компанії, за порушення вимог щодо розкриття такої інформації, може бути накладений адміністративний штраф в розмірі від 5 100 до 8 500 грн.

Слід зауважити, що вже зареєстровані компанії повинні впродовж 6 місяців з дня набрання чинності Законом подати державному реєстратору інформацію про своїх Бенефіціарів та Бенефіціарів своїх учасників/акціонерів.

(2) Відкритий доступ до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – "Реєстр")

Відповідно до Закону інформація в Реєстрі є відкритою і загальнодоступною та може бути отримана: фізичними та юридичними особи виключно за об'єктом нерухомого майна; державними службовцями, суддями, адвокатами та нотаріусами як за об'єктом нерухомого майна, так і за суб'єктом права;

Власник нерухомого майна має право отримати інформацію про осіб/державних службовців, які отримали відомості про зареєстровані права та їх обтяження на нерухоме майно, що йому належить.

(3) Законодавство у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Законом внесені зміни в законодавство у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Так, серед іншого, надано нове визначення "публічних діячів" та пов'язаних із ними осіб. Таке визначення значно розширило перелік осіб, які кваліфікуються як публічні діячі, та має на меті сприяти протидії легалізації доходів, одержаних від корупційних злочинів.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу (банки, страхові компанії, біржі, компанії з управління активами, нотаріуси, адвокати та інші) повинні встановлювати Бенефіціарів своїх клієнтів у ході здійснення ідентифікації клієнтів та їх відповідних операцій. В свою чергу суб'єкти державного фінансового моніторингу зобов'язані вживати заходів щодо перевірки бездоганної ділової репутації Бенефіціарів суб'єктів первинного фінансового моніторингу.


Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до партнера Євгена Кравцова та юристів Олени Михальчук та Анни Ткачової.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти