logo-image
Новий порядок зміни розміру статутного капіталу акціонерних товариств

12 грудня 2011 року набрало чинності Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1181 від 30.08.2011 "Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного акціонерного товариства" (далі – Нове Положення), яке замінило застаріле Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства №387 від 22 лютого 2007 року та привело порядок зміни статутного капіталу у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Відповідно до Нового Положення порядок зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства був переглянутий, зокрема, наступним чином: Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків передбачає такі нові етапи: затвердження ринкової вартості акцій перед наданням повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів; здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій; затвердження ринкової вартості майна та немайнових прав, якими здійснюється оплата за акції нового випуску. Ціна розміщення кожної акції має бути не нижчою за її ринкову та номінальну вартість. Після прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариство зобов'язане (і) скласти перелік акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу їх акцій, та (іі) персонально повідомити всіх таких акціонерів про їх право вимагати обов'язковий викуп акцій. Переважне право існуючих акціонерів на придбання акцій нового випуску діє лише у процесі приватного розміщення акцій. Акціонер повинен подати заяву про бажання реалізувати своє переважне право та оплати відповідну кількість акцій не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення акцій. Товариство на підставі отриманих заяв протягом 5 днів видає письмові зобов'язання акціонерам про продаж відповідної кількості акцій на першому етапі приватного розміщення акцій. Тривалість першого етапу приватного розміщення акцій залежить від кількості акціонерів у товаристві, зокрема: не менше 5 робочих днів у товариствах з кількістю акціонерів до 100 осіб включно, 15 робочих днів у товариствах з кількістю акціонерів більше 100 осіб.

Нове Положення також встановлює особливості зміни розміру статутного капіталу окремих категорій акціонерних товариств, в тому числі товариства з одним акціонером.

Для одержання додаткової інформації звертайтесь, будь ласка,
до старшого партнера Армена Хачатуряна або юриста Євгена Поради.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти