logo-image
Новий Закон України стосовно стимулювання створення індустріальних парків (інфографіка)

Завантажити інфографіку в PDF >>

7 жовтня 2021 року набрав чинності новий Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно стимулювання створення індустріальних парків № 1710-ІХ від 7 вересня 2021 року ("Закон").

Закон спрямований на залучення прямих інвестицій у промисловий сектор української економіки через механізм індустріальних парків шляхом запровадження низки фінансових та інших стимулів, що відповідають сучасним світовим тенденціям.

Що таке індустріальний парк?

Якщо говорити простими словами, індустріальний парк – це територія, на якій можуть розміщуватися певні виробничі та інші об’єкти окремо визначених галузей для здійснення господарської діяльності на спеціальних пільгових умовах (крім випадків, передбачених Законом).

Відповідно до Закону, індустріальні парки спрямовані на:

 • залучення інвестицій та розвиток національної економіки;
 • створення нових робочих місць;
 • вирівнювання економічного розвитку регіонів та підвищення якості життя населення України;
 • запровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій;
 • сталий розвиток та захист навколишнього природного середовища.

Очікувані стимули для індустріальних парків

Законом запроваджені очікувані зміни для індустріальних парків стосовно надання фінансових стимулів для керуючих компаній, ініціаторів створення - суб’єктів господарювання та учасників індустріальних парків.

Таким чином, вказані суб’єкти отримали право на наступні стимули за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом (у порядку, передбаченому урядом):

 1. компенсація відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків;
 2. надання коштів на безповоротній основі для облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для створення та функціонування індустріальних парків;
 3. компенсація витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Вказані стимули залежатимуть від подальшого державного регулювання та норм, які будуть прийняті парламентом та урядом України. Мінімальний рівень бюджетних видатків на реалізацію цих стимулів, що закріплений на законодавчому рівні, становить 2 мільярди гривень (приблизно 65,2 мільйонів євро) на рік протягом 2022-2026 років. Точний розмір бюджетних видатків на реалізацію вказаних стимулів передбачатиметься урядом щорічно у державному бюджеті на відповідний рік.

Діяльність в індустріальних парках

Які види діяльності дозволяються в індустріальних парках?

 • переробна промисловість;
 • переробка промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів);
 • науково-технічна діяльність;
 • діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.

Законом визначені наступні об’єкти, що можуть розміщуватися на території індустріального парку:

 • офіси керуючої компанії, учасників та інших суб’єктів індустріального парку, фінансові установи, об’єкти маркетингу та реклами;
 • навчальні заклади;
 • наукові парки, акселератори, лабораторії з розвитку інноваційних технологій;
 • багатоцільові зали для проведення наукових конференцій та інших заходів;
 • пожежні частини;
 • озеленені території;
 • виробничі, складські будівлі та споруди, об’єкти логістичної інфраструктури;
 • інженерні будівлі та споруди;
 • об’єкти поводження з відходами (крім захоронення відходів);
 • інші об’єкти, не заборонені законодавством.

Згідно із Законом, існуючий індустріальний парк може бути включений до Реєстру індустріальних парків ("Реєстр") за умови, що на час включення на його території (1) відсутні закінчені будівництвом об’єкти виробничого призначення, що прийняті в експлуатацію протягом 10 останніх років до моменту прийняття рішення про створення індустріального парку, та/або (2) відсутні об’єкти виробничого призначення, що експлуатувалися протягом 5 останніх років до моменту прийняття рішення про створення індустріального парку (крім об’єктів виробничого призначення вугледобувного підприємства).

Закон запровадив новий термін "інший суб’єкт індустріального парку", під яким розуміється суб’єкт господарювання, який набув право на земельну ділянку та/або інший об’єкт нерухомого майна в межах індустріального парку, уклав відповідний договір з керуючою компанією та здійснює свою господарську діяльність на території та в межах індустріального парку (наприклад, поштове відділення). Інший суб’єкт індустріального парку не має права на отримання державного стимулювання відповідно до Закону.

Вирішення потенційних спорів

Відповідно до Закону, керуючі компанії, ініціатори створення (крім державних та місцевих органів) та учасники індустріальних парків мають право за угодою сторін передавати спори, що виникають з цивільних та господарських правовідносин (включаючи договірні правовідносини), на розгляд до міжнародного комерційного арбітражу або третейського суду відповідно до законодавства.

Обмеження, передбачені Законом

Закон передбачає певні обмеження щодо створення індустріального парку, наприклад, ініціатор / керуюча компанія / учасник індустріального парку не можуть бути створені громадянами держави / юридичними особами, зареєстрованими у державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, або щодо яких застосовано санкції відповідно до законодавства України або міжнародного права, або кінцевим бенефіціарним власником / контролером яких є резидент такої держави, або сама така держава.

Яка діяльність заборонена в індустріальних парках?

 • виробництво підакцизних товарів (крім виробництва автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів);
 • господарська діяльність, що підпадає під ліцензування (а саме: випуск та проведення лотерей, діяльність на ринку азартних ігор, посередництво у працевлаштуванні за кордоном, виробництво та реалізація наркотичних засобів, промисловий вилов водних біоресурсів за межами юрисдикції України, захоронення побутових відходів).

Зміни до інших законодавчих актів

Зокрема, наступні положення Земельного кодексу України були оновлені у зв’язку з прийняттям Закону:

 • індустріальні парки створюються на земельних ділянках площею не менше 10 га та не більше 1,000 га (замість попередніх розмірів, тобто не менше 15 га та не більше 700 га);
 • власники земельних ділянок та користувачі (або інші зацікавлені особи) мають право вимагати встановлення такого додаткового сервітуту як право на будівництво та проходження інженерних, кабельних, трубопровідних мереж, необхідних для повноцінного функціонування індустріальних парків;
 • громадяни та юридичні особи звільняються від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у разі використання земельних ділянок для розміщення індустріальних парків.

Наступні кроки та очікувані законодавчі акти

Відповідно до Закону, до 1 січня 2025 року уряд повинен створити новий уповноважений державний орган, який здійснюватиме державну політику щодо створення та функціонування індустріальних парків в Україні. До створення цього органу, але не пізніше 1 січня 2025 року, функції уповноваженого державного органу буде виконувати Міністерство економіки України. Уповноважений державний орган отримуватиме звіти від керуючих компаній про функціонування індустріальних парків, забезпечуватиме сприятливі умови для створення та функціонування індустріальних парків, вестиме Реєстр та матиме інші повноваження, передбачені Законом.

Крім того, у шестимісячний строк з дня набрання чинності Законом уряд повинен створити державну установу для здійснення підтримки ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних парків.

Відповідно до Закону, керуючі компанії, ініціатори - суб’єкти господарювання та учасники індустріальних парків мають право на податкові та митні стимули, передбачені законодавством (такі стимули мають бути додатково запроваджені парламентом). Парламент має затвердити ще два законопроекти, щоб повністю розкрити потенціал індустріальних парків – № 5688 та № 5689, які передбачають податкові та митні стимули (наприклад, звільнення від податку на прибуток протягом 10 років, звільнення від ПДВ, пільгові ставки податку на нерухоме майно та плату за землю за земельні ділянки в межах індустріальних парків, встановлені місцевою владою, звільнення від ввізного мита), відповідно.

Перспективи позитивного розвитку теми індустріальних парків загалом виглядають оптимістично, проте лише час покаже наскільки успішною буде реалізація прийнятих нових положень Закону та інших законодавчих актів стосовно індустріальних парків.

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтеся до партнера Asters Олега Бойчука або старшого юриста Олени Касаткіной

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти