logo-image
Новий закон змінює правовий режим земель енергетики

17 серпня 2010 р. був опублікований та набрав чинності Закон України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" (далі – Закон).

Землі, на які поширюється дія Закону:
нове розширене визначення земель енергетики

Закон визначає правові засади надання і використання земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики. Він також визначає правовий режим земель спеціальних зон об'єктів енергетики.

Закон містить розширене визначення земель енергетики порівняно із Земельним кодексом України (далі – Кодекс). Зокрема, згідно Закону, до земель енергетики відносяться землі для розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів з виробництва і передачі електричної та теплової енергії, об'єктів альтернативної енергетики, об'єктів технологічної інфраструктури, в тому числі адміністративних та виробничих будівель компаній, що здійснюють таку діяльність.

Новий закон полегшує надання земель для об'єктів енергетики

Відповідно до Кодексу, земельні ділянки державної та комунальної власності надаються у власність або користування на підставі земельних торгів, за винятком випадків, визначених законом. В той же час новий Закон вказує, що землі державної та комунальної власності надаються у власність чи користування (у тому числі в оренду) для потреб енергетики лише за рішенням органів виконавчої влади або місцевого самоврядування. Новий Закон може бути використано місцевою владою для спрощення порядку отримання земельних ділянок для потреб енергетики.

Також Закон вказує, що земельні ділянки можуть використовуватись для розміщення об'єктів передачі електроенергії на умовах земельного сервітуту та, на відміну від попередньо діючого законодавства, передбачає порядок встановлення таких сервітутів.

Крім того, Закон передбачає, що розміщення об'єктів передачі енергії є можливим не лише на земельних ділянках, призначених для розміщення об'єктів енергетики, але і на земельних ділянках з іншим цільовим призначенням.

Спеціальні зони об'єктів енергетики

Закон врегульовує питання надання та використання земельних ділянок для об'єктів енергетики, що досі не були врегульовані законодавством України.

По-перше, Закон регулює правовий режим спеціальних зон для розміщення об'єктів енергетики. Зокрема, Закон визначає п'ять категорій спеціальних зон для об'єктів енергетики. Ці категорії відрізняються в залежності від типу об'єктів енергетики, що розміщені на них. Закон стверджує, що земельні ділянки в межах таких спеціальних зон не вилучаються або викупаються у власників або користувачів. Натомість, такі власники або користувачі можуть продовжувати використовувати належні їм земельні ділянки з певними обмеженнями. Спеціальні зони об'єктів енергетики можуть встановлюватись на земельних ділянках будь-якого призначення. Розміри деяких вказані у Законі, а розміри решти таких зон повинні бути визначені Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ).

По-друге, Закон передбачає, що землевласники та землекористувачі мають право на відшкодування збитків, спричинених їм внаслідок встановлення обмежень на використання належних їм земельних ділянок в межах спеціальних зон об'єктів енергетики. Закон також регулює загальні умови такого відшкодування та зазначає, що порядок відшкодування має бути визначений КМУ.

Зменшений земельний податок для об'єктів альтернативної енергетики

Закон надає ще одну важливу пільгу для розвитку альтернативної енергетики в Україні. Відповідно до Закону, для земельних ділянок під об'єктами енергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел, земельний податок сплачується в розмірі 30% ставки земельного податку для земель енергетики.


Будь ласка, направляйте свої запитання

Вадиму Самойленку
партнеру
vadym.samoilenko@asterslaw.com

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти