logo-image
Нове у трудовому законодавстві: захист від дискримінації, колективні угоди та масові звільнення

12 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників" (далі – "Закон"), який торкається аспектів захисту від дискримінації у сфері праці, колективних договорів та масових звільнень. Закон набув чинності 27 травня 2022 року.

Захист від дискримінації

  • Не вважаються дискримінацією у сфері праці дії та обмеження прав працівників, що залежать від властивих певному виду робіт вимог (щодо віку, освіти, стану здоров’я, статі) чи обумовлені необхідністю посиленого захисту деяких категорій осіб.
  • Законами і статутами певних господарських товариств можуть встановлюватися переваги для їхніх засновників, учасників і членів при наданні роботи, переведенні на іншу роботу та залишенні на роботі в разі звільнення.

Гарантії при укладенні трудового договору

  • Визначено поняття необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, що є відмовою без будь-яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з підстав, не передбачених законом.
  • На вимогу особи, якій відмовлено в прийнятті на роботу, роботодавець зобов’язаний письмово повідомити про причину такої відмови, що повинна бути обґрунтованою.

Укладення та дія колективного договору

  • Колективний договір може укладатися також із фізичною особою-підприємцем, що використовує найману працю, а також уповноваженими представниками роботодавця, наприклад, представниками відокремлених структурних підрозділів підприємства.
  • Спільний представницький орган профспілок для укладення колективного договору формується шляхом укладення відповідної угоди, про що письмово повідомляється роботодавець.
  • Скасовано вимогу про укладення колективного договору протягом трьох місяців після реєстрації підприємства.
  • Роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з текстом колективного договору до початку роботи, а також в тижневий строк після укладення колективного договору, внесення до нього змін і доповнень. Текст колективної угоди, а також хід її реалізації повинні бути розміщені на офіційних веб-сайтах сторін колективного договору.
  • Сторони колективного договору зобов’язані забезпечити постійний і безперешкодний доступ до колективного договору та можливість його копіювання.

Галузева (міжгалузева) колективна угода

Закон передбачає, що дія галузевої (міжгалузевої) угоди або її окремих положень може бути поширена Мінекономрозвитку на всіх роботодавців, які провадять свою діяльність у відповідній галузі або за видами економічної діяльності при певних умовах (наявність спільного звернення суб'єктів такої угоди, реєстрація її без зауважень уповноваженими органами, тощо).

Масове вивільнення працівників

Додано положення, що масовим вивільненням з ініціативи роботодавця є, окрім існуючих положень, також й вивільнення протягом одного місяця 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 301 до 1000, та 3 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 1001 і більше.

Повідомлення про масове звільнення подається до державної служби зайнятості та повинно містити інформацію про заплановане вивільнення та проведення консультацій з виборним органом первинної профспілки або профспілковим представником, якому також подається відповідне повідомлення.

У разі наявності кількох первинних профспілкових організацій, направлення повідомлення та проведення консультацій відбуваються зі спільним представницьким органом, утвореним на засадах пропорційного представництва, або виборним органом первинної профспілки (профспілковим представником), що об’єднує більшість працівників цього підприємства.

Окрім цього, пропозиції профспілок про перенесення строків або тимчасове припинення чи скасування заходів, пов’язаних зі звільненням працівників, відтепер є обов’язковими для розгляду.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радника Asters Інеси Летич та юриста Ірини Шапошнікової.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти