logo-image
НБУ застосує заходи впливу до банків із непрозорою структурою власності

Постановами № 328 (далі – "Постанова № 328") та № 332 (далі – "Постанова № 332"), що датовані 21 травня 2015 року і набули чинності 23 травня 2015 року, Національний банк України (далі – "НБУ") запровадив критерії прозорості структури власності банків, обов’язок банків та їхніх власників розкривати відповідні відомості, а також заходи впливу, які застосовуються до банку у разі невиконання відповідних вимог НБУ.

Згідно з Постановою № 328, структура власності банку визнаватиметься прозорою за умови дотримання всіх наступних вимог:

відомості про структуру власності банку дають змогу визначити: усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь (згідно з визначенням у Законі України "Про банки і банківську діяльність") у банку або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність банку; усіх ключових учасників (там само) банку та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами банку; характер взаємозв'язків між особами, зазначеними вище; документи про структуру власності банку відповідають вимогам Постанови № 328; відомості про структуру власності банку подано до НБУ та розміщено на веб-сайті банку в мережі Інтернет (в окремому розділі з назвою "Структура власності банку") та на сторінках Офіційного інтернет-представництва НБУ.

Структура власності банку є непрозорою, якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі в банку через наявність у структурі власності банку трастових конструкцій.

Постанова № 328 дозволяє НБУ вимагати від банку, власників істотної участі та всіх ключових учасників у структурі власності банку подання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності банку. У разі невідповідності структури власності банку вимогам щодо її прозорості, визначеним Постановою № 328, НБУ пропонує банку привести структуру власності банку у відповідність до цих вимог. Якщо структуру власності банку не приведено у відповідність до вимог щодо її прозорості в строк, установлений НБУ, останній визнає структуру власності банку непрозорою, про що повідомляє банк у листі.

Банк подає НБУ документи про структуру власності станом на 1 січня поточного року щороку до 1 лютого, а також протягом 10 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності, якщо такі зміни стосуються:

складу власників істотної участі в банку або розміру їх участі в банку; або складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку або розміру їх участі в банку – за умови, що зміни розміру участі в банку перевищують один відсоток статутного капіталу банку.

В якості першочергової вимоги, кожен банк протягом двох тижнів із дня набрання чинності Постановою № 328 повинен подати до НБУ відомості про свою структуру власності в паперовому та в електронному вигляді, а також схематичне зображення структури власності банку станом на 8 березня 2015 року і на дату подання цих відомостей. Власники істотної участі в банку та ключові учасники в структурі власності банку протягом одного тижня з дня набрання чинності Постановою № 328 повинні подати банку відомості про себе.

Відповідно до Постанови № 332, НБУ може застосувати такі заходи впливу до банків у разі невиконання ними встановлених Постановою № 328 вимог про розкриття структури власності:

визнання банку проблемним; відмова в наданні кредитів рефінансування; відмова у видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до партнера Ірини Поканай та радника Габріела Асланяна.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти