logo-image
НБУ зобов'язав банки надавати щомісячні звіти про пов'язаних осіб

Постановою № 315 (далі – "Постанова") від 12 травня 2015 року (діє з 15 травня 2015 року) Національний банк України (далі – "НБУ") впровадив новий порядок визначення пов’язаних осіб банків. Постанова є частиною ширшого пакету законодавства, спрямованого на підвищення відповідальності власників комерційних банків. Першим кроком було ухвалення 2 березня 2015 року закону, який поширював на всіх пов’язаних осіб банків відповідальність за порушення банківського законодавства та нормативно-правових актів НБУ (включно з порушеннями, що призводять до визнання банку проблемним) та умисні дії, внаслідок яких банк визнається неплатоспроможним.

Згідно з Постановою, кожен банк визначає перелік пов'язаних із ним осіб, який затверджується правлінням. Банк зобов'язаний щомісячно (до 10 числа після звітного періоду) надавати НБУ актуалізований перелік пов'язаних із банком осіб за формою, визначеною відповідним нормативно-правовим актом НБУ. Рішення про визначення юридичних та фізичних осіб пов’язаними з банком також може бути прийнято уповноваженою особою НБУ, про що НБУ повідомляє банку електронною поштою не пізніше наступного робочого дня. Особа вважається пов'язаною з банком, якщо банк протягом 15 робочих днів із дня отримання такого повідомлення НБУ не доведе протилежного. НБУ має право вимагати від банку подання документів, що містять інформацію, потрібну для прийняття рішення про визначення фізичних та юридичних осіб особами, пов'язаними з банком.

Постанова визначає перелік ознак, на підставі яких фізичні та юридичні особи можуть визначатися такими, що пов’язані з банком, зокрема: за характером взаємовідносин (виключність, економічна залежність, спільна інфраструктура, недостатня прозорість) і за характером операцій (мета трансакції та використання коштів, документація (відсутність/недостатність документів, їх невідповідність характеру трансакції), операційні стандарти, заборгованість і кредитоспроможність, інструменти внутрішнього контролю, відсоткові ставки, комісії, ціни, забезпечення та гарантії).

Держава (в особі відповідного органу державної влади або управління та/або суб'єктів, що діють на основі лише державної власності, а також суб'єктів, державна частка в статутному капіталі яких перевищує п'ятдесят відсотків чи становить величину, яка забезпечує державі право вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), а також міжнародна фінансова установа, з якою Уряд України уклав договір про співробітництво та для якої згідно із законами України встановлені привілеї та імунітети, не можуть вважатися пов'язаними з банком особами. 

В якості проміжного заходу, Постанова вимагає надання всіма банками до 29 травня 2015 року переліку пов’язаних осіб станом на 1 травня 2015 року в електронному вигляді (у форматі Excel). Відповідні переліки підлягають щомісячній (до 10 числа після звітного періоду) актуалізації до запровадження НБУ відповідної форми статистичної звітності.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до партнера Ірини Поканай та радника Габріела Асланяна.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти