logo-image
Основні зміни українського податкового законодавства у 2017 році

1. Податок на прибуток підприємств ("Податок на прибуток")

 • Загальна ставка оподаткування в розмірі 18% залишається незмінною. Оскільки база оподаткування Податку на прибуток в значній мірі ґрунтується на правилах бухгалтерського обліку, було запроваджено нові податкові різниці. Це призвело до неможливості зменшення бази оподаткування на деякі види витрат, що пов'язані з невиробничими основними засобами та нематеріальними активами, а також з операціями з особами, що не є платниками Податку на прибуток (звільнені від оподаткування цим податком);
 • Звільняються від оподаткування доходи нерезидентів, отримані у вигляді процентів за позикою або фінансовим кредитом, наданим таким нерезидентом українському резиденту, що відповідають встановленим вимогам (наприклад, єврооблігації). Починаючи з 1 січня 2019 року, до таких доходів буде застосовуватися ставка податку у розмірі 5%;
 • Відтепер податкові зобов'язання з Податку на прибуток не підлягають зменшенню на суму нарахованого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • На період до 31 грудня 2021 року, підприємства, що відповідають встановленим вимогам (річний дохід не перевищує 3 млн. гривень тощо), звільняються від сплати Податку на прибуток;
 • Платники Податку на прибуток можуть застосовувати скорочений дворічний строк амортизації щодо машин та обладнання, які придбані після 1 січня 2017 року та введенні в експлуатацію до 2019 року, а також відповідають встановленим вимогам;
 • Виключення з загального правила на підставі якого дозволялося віднімання з бази оподаткування Податком на прибуток виплат роялті особі, що не була їх бенефіціарним (фактичним) власником, у випадку, коли такі виплати відповідали принципу "витягнутої руки" тепер анульовано. Ця зміна не торкнулася випадків, коли бенефіціар (фактичний власник) надав право отримувати роялті іншим особам.

2. ПДВ

 • Загальна ставка ПДВ у розмірі 20% не зазнала змін;
 • Скасовано спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства, що дозволяв сільськогосподарським товаровиробникам зберегти частину ПДВ і використовувати його для своїх власних цілей. Натомість такі виробники отримуватимуть бюджетні дотації;
 • Продовжено режим звільнення від оподаткування за окремими операціями у космічній, літакобудівній, вугільній, кінематографічній сферах, а також по операціям з постачання, у тому числі операціям з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації;
 • ПДВ, що виникає при імпортуванні на територію України (і) деревообробного обладнання або (іі) обладнання для переробки гуми чи пластмаси, що використовується для виробництва медичних виробів, може бути сплачений у розстрочення протягом періоду, що не перевищує трьох років;
 • Єдиний реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування запроваджено взамін двох, що існували у 2016 році. Проте, одночасно існуватиме окремий тимчасовий реєстр для заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, що були подані до 1 лютого 2016 року;
 • Починаючи з квітня 2017 року, податкові органи матимуть право тимчасового зупинення реєстрації податкових накладних (дають право на кредит з ПДВ), що відповідають певним критеріям ризику.

3. Податок на доходи фізичних осіб ("Податок на доходи")

 • Як і раніше, загальна ставка Податку на доходи становить 18%. Дивіденди, що виплачуються українськими підприємствами, платниками Податку на прибуток, підлягають оподаткуванню за зниженою ставкою у розмірі 5%;
 • Витрати на відрядження у розмірі не більше 320 грн для відряджень у межах території України та не більше 80 євро для відряджень за кордон не включаються до бази оподаткування Податком на доходи;
 • Сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів освіти у повному обсязі підлягає включенню до податкової знижки;
 • Скасовано вимогу сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування фізичними особами, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в готівковій формі;
 • Планується щорічне (до 1 лютого) опублікування переліку автомобілів, які будуть обкладатися транспортним податком.

4. Трансфертне ціноутворення

 • Збільшено фінансові критерії визнання операцій контрольованими: 150 млн. грн. для вимоги щодо річного доходу та 10 млн. грн для вимоги щодо обсягу операцій з одним контрагентом;
 • Закон розширив перелік видів контрольованих операцій і критеріїв для групування окремих контрольованих операцій;
 • Кінцевий термін подачі звіту з трансфертного ціноутворення був продовжений до 1 жовтня;
 • Закон передбачає більш широкий перелік інформації, що підлягає включенню до документації з трансфертного ціноутворення (наприклад, інформація про дочірні підприємства та опис структури управління платника податків, копії договорів і т.д.).

5. Адміністрування податків

 • Багатофункціональний електронний кабінет платника податків повинен забезпечувати платників податків більш повним набором даних та електронних послуг (управління сумами помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань, проведення звірки розрахунків платників податків, інформування платників податків про проведення документальної планової перевірки, доступ до електронної системи ПДВ і т.д.);
 • Починаючи з 1 квітня 2017 року, усі індивідуальні податкові консультації підлягають опублікуванню на веб-сайті податкового органу;
 • Раз на рік (до 25 грудня) податкові органи публікуватимуть графік планових податкових перевірок на наступний рік.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до партнера Костянтина Соляра та молодшого юриста Романа Подзізея.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти