logo-image
Набрали чинності зміни щодо звільнення та матеріальної відповідальності посадових осіб компаній

1 червня 2014 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" № 1255 -VII від 13 травня 2014 року (далі – "Закон"), яким було внесено ряд змін до законодавства щодо звільнення та матеріальної відповідальності посадових осіб компаній. Зокрема, Законом було внесено відповідні зміни до Кодексу законів про працю України, Цивільного та Господарського кодексів України, а також до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514 -VI від 17 вересня 2008 року (далі – "Закон про АТ").

Закон передбачає нову підставу для розірвання трудових договорів з посадовими особами компаній з ініціативи роботодавця. Так, згідно зі змінами, введеними Законом, трудовий договір з посадовою особою може бути розірваний з ініціативи роботодавця у зв'язку з припиненням повноважень такої особи. При цьому для такого розірвання Закон не вимагає наявності будь-яких інших обставин, наприклад, того чи іншого порушення з боку співробітника. Однак припинення трудового договору на цій підставі зумовлює обов'язок роботодавця виплатити звільненому працівникові вихідну допомогу в розмірі не менше шести заробітних плат.

Також Законом внесено відповідні зміни до Цивільного кодексу України, що дозволяють тимчасово відсторонити члена виконавчого органу компанії від виконання його обов'язків у будь-який момент.

Крім цього, передбачено ряд змін, що стосуються матеріальної відповідальності посадових осіб, серед яких: виключено положення Господарського кодексу України та Закону про АТ, що дозволяють регулювати питання відповідальності посадових осіб компаній в установчих та інших внутрішніх документах таких компаній; передбачається, що загальне обмеження матеріальної відповідальності співробітників розміром середньої місячної заробітної плати не поширюється на посадових осіб; встановлено можливість покладати на посадових осіб відповідальність за не одержаний компанією прибуток; звужується перелік випадків обмеженої матеріальної відповідальності (у розмірі, що не перевищує середньої місячної заробітної плати) керівників підприємств та структурних підрозділів підприємств, а також заступників таких керівників. До таких випадків тепер відноситься відповідальність за зайві грошові виплати працівникам, неправильну постановку обліку і зберігання матеріальних, грошових чи культурних цінностей, а також за невжиття необхідних заходів щодо запобігання простоям.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до юристів Анни Виборної та Інеси Летич.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти