logo-image
Уряд затвердив порядок обстеження будівель і споруд, пошкоджених внаслідок військової агресії російської федерації

5 квітня 2022 року Уряд ухвалив Постанову №423 "Про внесення змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва", яка визначає механізм проведення обстеження об'єктів будівництва, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів (далі – "пошкоджені об'єкти").

Відповідно до Постанови:

Розширено перелік суб'єктів ініціювання обстеження

Підставою для проведення обстеження пошкоджених об'єктів може бути рішення не лише власника або управителя, а й уповноважених органів - виконавчих органів відповідних сільських, селищних, міських рад або у випадках, передбачених законодавством, військових адміністрацій (далі – "уповноважені органи").

В такому випадку уповноважений орган повинен письмово повідомити про таке рішення власника або управителя протягом 3 календарних днів.

Розширено перелік виконавців

На період воєнного стану та протягом 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану обстеження пошкоджених об'єктів окрім відповідальних виконавців, пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури, також може здійснюватися фахівцями інших професій, які пройшли професійну атестацію, а саме:

 • інженер-проектувальник із кваліфікаційним рівнем "провідний" або "I категорія", який має кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією "інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості"
 • експерт будівельний із кваліфікаційним рівнем "провідний" або "I категорія"”, який має кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією "експертиза проектної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості"
 • інженер-консультант (будівництво) із кваліфікаційним рівнем "провідний" або "I категорія"

Також обстеження пошкоджених об’єктів може проводитися шляхом залучення підприємств, установ та організацій, у складі яких є такі виконавці.

Для виконання окремих робіт, передбачених Постановою, уповноважений орган може залучати фахівців інших кваліфікаційних рівнів і професій, а також працівників уповноважених органів виконавчої влади (за згодою) під керівництвом виконавців, перелічених вище.

Змінено порядок визначення строку проведення обстеження щодо об'єктів будівництва

Строк проведення першого обстеження об'єктів будівництва з класом наслідків (відповідальності) СС2 та СС3 та багатоквартирних житлових будинків незалежно від класу наслідків (відповідальності), а також його рекомендована періодичність відтепер визначаються проектувальником у проектній документації на будівництво. Втім, такий строк повинен наступити не пізніше закінчення гарантійного строку (тобто не пізніше 10 років, якщо більший строк не встановлено договором або законом).

Розширено перелік випадків проведення обстеження, зокрема:

 • настання строку наступного обстеження (планове обстеження)
 • виявлення дефектів, пошкоджень і деформацій у процесі поточного огляду та технічного обслуговування об’єкта, що проводиться його власником або управителем
 • необхідності прийняття рішення про подальшу експлуатацію (у тому числі відновлення шляхом капітального ремонту, реконструкції, реставрації) або демонтаж (ліквідацію) у зв’язку з пошкодженням об’єкта внаслідок позапроектних впливів (пожежі, стихійного лиха, аварії, воєнних дій або терористичних актів), у тому числі на підставі актів, складених уповноваженими органами
 • проведення перевірки технічного стану об’єкта для виконання проектних робіт із капітального ремонту, реконструкції, реставрації
 • проведення перевірки врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Затверджено процедури обстеження пошкоджених об'єктів та перевірки технічного стану об'єктів з метою зміни їх функціонального призначення

Процедура обстеження об'єкта, що проводиться у разі виявлення дефектів, пошкоджень і деформацій, включає такі етапи:

 • підготовка до проведення обстеження
 • попереднє та/або основне (детальне) обстеження
 • складення звіту про результати обстеження із рекомендаціями щодо подальшої експлуатації.

Зазначений звіт повинен містити:

 • висновок про технічний стан
 • рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації)
 • в разі потреби відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень), принципові рішення (рекомендації) щодо їх відновлення (підсилення).

Цей звіт є підставою для прийняття рішення про виконання робіт із відновлення пошкоджених об’єктів або їх демонтаж (ліквідацію).

Процедура обстеження при перевірці технічного стану об’єкта для виконання проектних робіт із капітального ремонту, реконструкції, реставрації (непошкоджених об'єктів) включає такі етапи:

 • підготовка до проведення обстеження
 • попереднє та/або основне (детальне) обстеження
 • складення звіту про результати обстеження із рекомендаціями щодо виконання робіт із капітального ремонту, реконструкції, реставрації

На час воєнного стану та протягом 90 календарних днів після його скасування/припинення з метою перевірки технічного стану об'єкта для виконання робіт із реконструкції зі зміною функціонального призначення залучаються відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які пройшли професійну атестацію та мають кваліфікаційний сертифікат архітектора за напрямом “архітектурне об’ємне проектування". Також можуть залучатись підприємства, установи та організації, у складі яких є такі виконавці. При цьому складення паспорта об’єкта або внесення змін до нього не вимагається.

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися до радника Asters Анжеліки Лівіцької та юриста Вікторії Курус.

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти